NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de recollida i transport dels animals domèstics vagabunds o que han estat abandonats al municipi de Felanitx i gestió de la canera municipal. Termini: fins dia 13.03.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oXYnddi4aU8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D