Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 17 de gener va aprovar novament el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que regiran la contractació de la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les platges del terme...

Felanitx informa

Bonificació 50% IBI L’Ajuntament de Felanitx bonificarà als propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, en un 50% la quota a pagar de l’Impost de Béns Immobles (IBI)....

Felanitx informa

Recollida de fems al municipi de Felanitx. Dies que passa el camió.

Felanitx informa

Bonificació 50% IBI als propietaris que instal·lin plaques d’autoconsum.