Informació:

Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 02.03.16.

Lots:

Lot 1: Assegurança de responsabilitat d’Autoritats i Personal

Lot 2: Assegurança d’edificis municipals

Lot 3: Assegurança d’accidents col·lectius a les instal·lacions del poliesportiu Guillem Timoner

Lot 4: Assegurança dels vehicles municipals

Contractes adjudicats per la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.05.16

Número expedient: 2016/005
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, març 10, 2016
Data termini: dimarts, març 29, 2016