Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 08.03.16.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local dia 03.05.16.

Número expedient: 
2016/006
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Negociat sense publicitat
Data de publicació: 
dilluns, maig 16, 2016