Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 10.01.17.

Preu màxim de licitació. Import net: 194.970,03 €. Import total: 235.913,73 €.

Obres subvencionades pel Consell de Mallorca, dintre del Pla especial 2016-2017.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.03.17

 

 

Número expedient: 947/2016
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dilluns, gener 16, 2017
Data termini: divendres, febrer 10, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 6 de dia 14.01.17