Informació:

Nou anunci de licitació

Aprovat un nou plec de clàusules administratives particulars en sessió de dia 03.10.17

Pressupost de licitació:

Preu referit a unitat d’execució (usuari titular del servei amb terminal i UCR): 13,77 €/ mes

Preu referit a unitat d’execució (usuari beneficiari del servi amb UCR addicional): 3,75 €/ mes

Total (usuari titular del servei amb terminal i UCR): 14,32 €/ mes

Total (usuari beneficiari del servei amb UCR addicional): 3,90 €/ mes

 

Número expedient: 2333/2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, setembre 14, 2017
Data termini: divendres, octubre 27, 2017