Informació:

NOU ANUNCI DE LICITACIÓ,

Data termini: 13.10.17

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.09.17

Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 57.851,24 €. Import total: 70.000,00 €

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 21.11.17.

 

Número expedient: 2480/2017
Tipus de contracte: Subministraments
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, setembre 14, 2017
Data termini: divendres, octubre 13, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 119 de dia 28.09.17