Warning: is_readable(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\XVRT\felanitx.org\Html\web/wp-content/cache/cache-enabler\felanitx.org/web/ca/2017/10/30/httpfelanitx-orgwordpresswp-contentuploabases_arquitecte_tecnic-odtbases-per-a-la-seleccio-d1-arquitecte-tecnic-termini-per-presentar-documentacio-20112017/index.html.gz in D:\XVRT\felanitx.org\Html\web\wp-content\plugins\cache-enabler\inc\cache_enabler_disk.class.php on line 221 Bases per a la selecció d'1 Arquitecte Tècnic, termini per presentar documentació 20/11/2017 - Ajuntament de Felanitx

En el BOIB núm.122, de dia 5 d’octubre de 2017, es publiquen íntegrament les bases específiques que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx.

Publicat en el BOE núm. 263, de dia 30 d’octubre de 2017, l’anunci relatiu a la convocatòria per a la provisió de l’esmentada plaça, el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 20 de novembre de 2017.

Les bases de l’esmentada plaça es troben a l’Oficina d’Informació al Ciutadà i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Bases_ARQUITECTE_Tecnic