Rua 2018

 

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a  tots els ciutadans que  participaren a  SA RUA amb alegria, tolerància i respecte a la bulla, també  al grup de voluntaris de Protecció Civil, a la  Creu Roja i a la Banda de Música. Hi han participat 7 carrosses, 7 comparses i 1 colla, en total a prop de 1.000 participants.

 

Gràcies a tots i totes, i fins l’any que ve.

***

 

A continuació vos indicam els premis de les distintes categories:

 

Carrosses:

1r premi: Caputxeta 2.0

2n premi: Son Villamiel

3r premi: Lloros encofitats

4t premi: Casa de paper atraca a Felanitx

 

Comparses:

1r premi:  Sor Inseparables

2n premi: La revolució de ses Titelles

3r premi: Sambaa

4t premi: Blancanieves y los 7 enanitos

 

Colles:

1r premi: Unes nines «de pel·lícula»

 

Promoció Línia Verda Felanitx

L’Ajuntament de Felanitx presenta una nova eina de comunicació per apropar-se a la ciutadania: l’aplicació mòbil Línia Verda. Amb aquesta app els ciutadans podran comunicar incidències de forma més ràpida i còmoda. Només es necessari descarregar-se l’aplicació al telèfon, seleccionar el Municipi de Felanitx, i triar el tipus d’avís que es vol comunicar. Es poden enviar imatges i localització de la incidència. El ciutadà rebrà informació a través de l’aplicació del seguiment de la seva petició fins que es resolgui.

 

Amb Línia verda, l’Ajuntament també podrà comunicar als ciutadans que disposin de l’aplicació de: talls d’aigua, inici i finalització d’obres, canvis de direcció a carrers, etc… i també de les activitats culturals i festes del Municipi.

 

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament de Felanitx fa una passa més per apropar l’administració a la ciutadania i facilitar-ne la comunicació.

 

Anunci

De conformitat amb l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, fins a les 14 hores de dia 7 de març de 2018 es poden presentar sol·licituds que optin al nomenament de jutge de pau titular de Felanitx. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Felanitx.

 

A la sol·licitud s’ha d’acompanyar una declaració jurada on es faci constar que l’aspirant compleix les condicions de capacitat i de compatibilitat per poder ocupar el càrrec.

 

Els aspirants han de complir els següents requisits:

  • ser espanyol i major d’edat;
  • no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

 

Anunci

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 6 de febrer de 2018, va acordar retrotreure l’expedient iniciat per a la contractació de les obres de reforma dels carrers Mossèn Bartomeu Barceló i Joan Capó de Felanitx i aprovar un nou plec de clàusules administratives particulars mitjançant procediment  obert i tramitació urgent.

 

Breument es publicarà el corresponent anunci al BOIB, i les persones o empreses interessades en la licitació podran consultar el plec i documentació a presentar a l’adreça d’internet  www.ajfelanitx.net (perfil del contractant).

Ajudes agricultura i ramaderia 2018

Es comunica  a tots els agricultors, ramaders i titulars d’explotacions agràries de la Comarca,  que el termini per sol·licitar les ajudes directes (ajudes superfícies agrícoles, fruits secs, bestiar oví, caprí i boví, etc) està obert de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2018.

 

Pregam que els qui feis declaracions llargues vengueu amb l’esborrany emplenat per tal d’agilitzar la tramitació. El podeu venir  a cercar a la Delegació Comarcal.

Per enguany, heu de repassar el número d’arbres per l’ajuda de fruits secs, els Ametlers i Garrovers  han d’estar vius i podats per poder cobrar la corresponent ajuda.

Telefonau per demanar hora i evitar acumulacions els darrers dies.

 

Delegació Comarcal de Felanitx

Passeig Ramón  Llull, 19 07200 Felanitx

Telèfon Delegació Comarcal  971787339.

 

Contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, treballador/a familiar a un 50% de jornada.


Requisits:
1. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent.
2. Estar en possessió d’un dels títols o habilitacions següents:

– Tècnic en atenció a persones en situació de dependència que estableix el Reial decret 1593/2011.

– Tècnic en cures auxiliars d’infermeria que estableix el Reial decret 546/1995.

– Tècnic en atenció sociosanitària que estableix el Reial decret 496/2003.

– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària en el domicili, o en institucions socials, regulat pel Reial decret 1379/2008.

– Qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, creada pel Reial decret 295/2004.

  1. Disposar de carnet de conduir i vehicle propi i posar-ho a disposició
  2. Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1 de la Junta Avaladora o equivalents.
  3. Estar inscrit al SOIB, com a demandant d’ocupació. El dia de la signatura del contracte de treball s’haurà d’acreditar el requisit d’estar inscrit a la corresponent oficina del SOIB.

Presentació d’instàncies acompanyada del currículum i còpia dels justificants dels mèrits, experiència i dels requisits, fins dia 19 de febrer, al registre de l’Ajuntament de Felanitx.

Podeu consultar les bases completes a la web www.felanitx.org

 

Fogueró de Sant Antoni Son Negre 2018

 

Organitzades per l’Associació de Veïns amb el patrocini de l’Ajuntament de Felanitx

 

Programa

Dissabte 17. a les 20 h. Missa . Cantarà la Coral de Felanitx. A continuació pregó a càrrec de Bernat Bordoy Barceló, «des Polos». Tot seguit s’encendrà un : Gran fogueró on hi podrà torrar qui vulgui. Hi haurà porquim i vi de franc fins que s’acabi. Es rifarà una porcella i més coses. Al mateix temps ball de pagès, animat pel grup s’Estol des Gerricó, i dins l’escola ball de saló, amb el duo ELL I JO. (Aplaçat per motius meteorològics).

 

Agenda Centre Cultural Felanitx

 

Us recordem que des de el dia 1 de febrer està obert el termini per a la presentació de les obres per participar en el III Certamen de poesia Miquel Bauçà Felanitx 2018 i que finalitzarà el 31 de març de 2018. Consultar bases al facebook de l’Ajuntament de Felanitx i a la pàgina web.

Divendres, dia 16 de febrer, a les 20.00 hores, INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS, dels artistes Isabela Lleó i Ferran Aguiló.

Dissabte, dia 17 de febrer, a les 19.00 hores, a l’Auditori Municipal de Felanitx,  CONCERT, Concert a dues Bandes, Bandes participants: Banda Jove del Conservatori de Felanitx i Banda de Música de Felanitx. Compositors que s’interpretaran, entre d’altres: Williams, Mancini, Rota, etc.  Col·laboradors: Conservatori Municipal de Música de Felanitx, Ajuntament de Felanitx, Federació Balear de Bandes i Centre Cultural Felanitx. Entrada gratuïta.

Divendres, dia 23 de febrer, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE, Excés d’equipatge, de Gabriel Mestre Oliver, amb la intervenció de Valentín Mendoza i Joan Martorell. Es podrá adquirir el llibre el mateix dia.

IX MOSTRA DE TEATRE D’HIVERN  Felanitx  2018

Dissabte 17 i diumenge 18 de febrer, Teatre de prop. A càrrec de Mai Som Tots Teatre.

Un porc, una truja i un gall, El discurs de la batlesa, Episodi i Sopar per un.

Compra directa a Mai Som tots Teatre. Cal fer reserva a www.maisomtotsteatre.com

———————————————————————————————————————-

Dissabte, dia 24 de febrer,  a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,  He vist  balenes, de la companyia La impaciència, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Diumenge, dia 25 de febrer, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,  Guium o la ciutat adormida, de la companyia La Fornal d’Espectacles,  Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Dijous, dia 1 març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,   La cita, de la companyia La Fornal d’Espectacles, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Dissabte, dia 3 de març, a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,  Només quan plou, de la companyia Aina de Cos& El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Diumenge, dia 4 març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Un matrimoni de Bòston, de la companyia El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Preu per obra de la Casa de Cultura: 7€ Abonament per les 5 obres: 30 € Venda anticipada d’entrades a partir de dia 6 de febrer a la Casa de Cultura de dimarts a dissabte de 18 a 21h i diumenge de 10 a 13h.

Ho organitza i patrocina: el Centre Cultural de l’Ajuntament de Felanitx amb la col·laboració del circuit CAEM del Consell de Mallorca.

———————————————————————————————————–