Convocatòria i subvencions de AMIPAS de l’any 2018 BAIXA

Convocatòria i subvencions de CAÇA de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions per Centres Escolar de l’any 2018    BAIXA

Convocatòria i subvencions pes Escoletes Privades de l’any 2018    BAIXA

Convocatòria i subvencions ESPORTIVES de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions de JOVENTUT de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions per Mestresses de Casa de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions de Participació Ciutadana de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions per Persones Majors de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria i subvencions per Transport Escolar de l’any 2018   BAIXA

Subvenció per agrupacions Folklòriques de l’any 2018   BAIXA

Convocatòria subvencions rehabilitació façanes BAIXA

Convocatòria subvencions rehabilitació immobles centre de Felanitx BAIXA