El passat 21 d’abril es va celebrar a l’antiga estació enològica una jornada impulsada des dels Serveis Socials i amb la participació de l’Espai de Dones, per a empoderar als col·lectius de dones que ho necessitin, posant esment als grups més sensibles com el de dones immigrants. Conscients de que aquest col·lectiu és el que té més dificultats per a integrar-se, s’està treballant en el disseny d’estratègies comunitàries per a facilitar aquesta integració.

 

La jornada va comptat amb la participació de Naziha Al Idrissi, Mediadora Intercultural/Social, Traductora i Investigadora, que ens va aportar la seva experiència per a poder sumar-la a les estratègies que volem definir.

 

Avançam Juntes pretén crear un espai de debat i participació, obert a diferents col·lectius sensibilitzats en temes d’integració, i posar en marxa accions per abordar la situació.

 

A la primera jornada hi van participar trenta dones i dos homes, que van aportar els seus punts de vista en els diferents tallers grupals realitzats.