El passat 24 de gener es va posar en funcionament un nou servei adreçat als ciutadans i ciutadanes del municipi, per tal de fer arribar avisos d’incidències al consistori.  Gràcies a aquest servei, es disposa d’un canal directe de comunicació amb l’Ajuntament per a informar de desperfectes localitzats al municipi. Línia verda afavoreix l’ús de les “bones pràctiques” mediambientals i en conseqüència, al desenvolupament d’un municipi sostenible.

Els ciutadans i ciutadanes han acollit el servei des del primer moment, i n’és una mostra l’ús continuat que fan del  l’eina. A dia d’avui, s’han  descarregat l’aplicació mòbil més de 730 persones. Altres tantes, empren l’eina mitjançant la plana web o bé a través del telèfon de contacte.

A l municipi, les incidències més habituals fan referència a voravies i calçades, enllumenat, neteja i fems  i camins. Durant aquests mesos s’han rebut 763 incidències, de les quals actualment se n’han solucionat 588, el que representa un 77,06 % del total. Hem de destacar també que n’hi ha 58 en procés (7,60%), 57 de rebudes  i  pendents d’iniciar la seva tramitació (7,47%) i 60 de no procedents (7,86%), referents a peticions que s’han de tramitar per una altra via, com per exemple sol·licituds d’instal·lació de senyalització viària.

Les incidències sobre enllumenat, han minvat molt els darrers dos mesos, coincidint en la darrera fase de  renovació de la instal·lació a  LED. Pel que fa a les incidències referents a voravies i calçades, l’equip de govern és conscient del mal estat de l’asfaltat de molts carrers, i  s’han fet actuacions puntuals per a la reparació de les peticions rebudes, i també s’han realitzat actuacions més complexes amb l’asfaltat íntegre d’alguns carrers.

Pel que fa a les incidències relacionades amb neteja i fems,  destacam que són les que se solucionen més ràpidament , amb un total de 214 incidències a dia d’avui.

Les incidències que més s’allarguen en el seu procés de tramitació i solució, son les relacionades amb cotxes abandonats, degut al  llarg procés administratiu que s’ha de seguir.

Recordam que per a poder utilitzar el servei és necessari procedir a la descarrega de l’APP Línia Verda. Per a fer-ho, l’usuari pot accedir a Google Play o a l’APP Store en funció de la tecnologia usada pel seu Smartphone (android/IOS). Una vegada localitzada, es duu a terme la seva descarrega gratuïta.  A partir d’aquest moment, l’usuari selecciona el municipi sobre el qual vol comunicar la incidència, i de forma intuïtiva i ràpida, podrà començar a usar-la. Basta marcar el botó “nova incidència” i un desplegable amb les diferents tipologies apareix a la pantalla. L’usuari selecciona el tipus que vol comunicar i de forma automàtica l’APP detecta les coordenades exactes on s’ubica el desperfecte. La següent passa és adjuntar una imatge o foto de la incidència i una observació de la mateixa. Una vegada enviada, el personal de l’Ajuntament rebrà la notificació i s’inicien els tràmits per a donar-li solució. El ciutadà alhora, rebrà al seu telèfon mòbil una notificació cada vegada que es produeixi un canvi en l’estat de la seva incidència.

A través de Línia verda, l’usuari també pot plantejar qualsevol consulta mediambiental. Basta seleccionar l’opció “fes la teva consulta”. En un termini de màxim 24 hores obtindrà una resposta per part de l’equip d’experts.

Al servei de Línia verda també s’hi pot accedir mitjançant el domini www.lineaverdefelanitx.org. A més de comunicar incidències o plantejar consultes, l’usuari disposa d’un ampli contingut de consulta, guia de bones pràctiques, consells, informació del municipi, etc.

A través del servei de Línia Verda, l’usuari que així ho sol·liciti, pot rebre comunicacions informatives que emet l’Ajuntament, tals com: avaries, agenda cultura, talls de carrers per obres, informacions d’interès…

Des de l’Ajuntament volem trametre un missatge de satisfacció per la implementació de l’eina. Els resultats obtinguts fins a dia d’avui son molt positius, donat l’elevada participació ciutadana i l’interès que han demostrat els veïnats i veïnades del municipi. Tot i les bones dades,  som conscients que encara resta molta feina per fer, i que hi ha marge de millora per donar resposta de forma més àgil. Aprofitam l’avinentesa per convidar a totes aquelles persones que encara no s’han animat a descarregar l’aplicació, que ho facin i ens ajudin a millorar els serveis del municipi.