Propera Plenària

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 14 de maig, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

 • Aprovació del I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Felanitx.

 • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a l’exercici 2018 durant la vigència del pressupost.

 • Declarar desert el procediment de contractació de la concessió del servei públic de redacció de projecte i construcció de la Deixalleria de Felanitx, gestió i explotació de la mateixa i de la resta dels parcs verds del municipi i recollida de voluminosos domèstics porta a porta del terme municipal de Felanitx.

 • Tercer i darrer pagament del preu just de la finca expropiada i destinada a sistema general d’equipament esportiu (instal·lacions esportives sa Mola de Felanitx).

 • Desestimació de concessió de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • Modificació de Crèdit 11.2018. Transferència de crèdit .

 • Modificació de Crèdit 12.2018 crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

 • Modificació de Crèdit 13.2018 crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

 • Proposta per instar a la permanència i continuïtat dels jutjats i jutges de pau.

En aquesta plenària en el torn de precs i preguntes la participació ciutadana estarà representada pels representants de la Fundació Museu Cosme Bauçà.

Informació urbanística

Vos comunicam que s’han creat dos enllaços web directes a la informació del planejament urbanístic, aquests permeten accedir directament a la informació que està penjada i són:

planejament.felanitx.org (Plans parcials)

urbanisme.felanitx.org (Planejament vigent i en tramitació)

Anunci

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Felanitx, del passat 17 d’abril de 2018 va aprovar inicialment el projecte d’adaptació de la carretera del Far de Portocolom (Fase 1).

El projecte es troba exposat al públic en la seu electrònica de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org), i ha estat publicat en el BOIB núm. 56 de dia 05.05.2018, per un termini de 15 dies, perquè qualsevol persona pugui presentar les al·legacions o els suggeriments que consideri oportuns.

A més es projecte també es pot consultar:

– En el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00h fins a les 14:00h, excepte festius. Per obtenir informació es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s’indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) – Telèfon 971580051 – Fax 971583271.

Convocatòria de subvencions 2018

 • Subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d’activitats extraescolars.

 • Subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura.

 • Subvencions a entitats esportives per a la realització d’activitats esportives.

 • Subvencions en matèria de joventut

 • Subvencions als centres escolars del terme de Felanitx.

 • Subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de primer cicle d’educació infantil.

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de mestresses de casa.

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats de les associacions que promouen la participació ciutadana.

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx.

 • Subvencions destinades al transport escolar.

 • subvencions destinades a agrupacions folklòriques de ball tradicional de Felanitx.

Termini d’aquestes sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de maig de 2018.

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicades al BOIB núm .48 de data 19/04/18, i en la plana web de l’Ajuntament, http://felanitx.org/web/ca/2018/04/20/convocatories-i-subvencions-2018/

Bases de subvencions 2018 per a la restauració i rehabilitació de façanes d’immobles del nucli urbà de Felanitx, s’Horta i Cas Concos.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds i comunicacions prèvies per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes d’immobles ubicats dins el nucli urbans de Felanitx, s’Horta i Cas Concos presentades al registre general d’aquest Ajuntament en el entre el 25/07/2016 i el dia 9 de juliol de 2018.

Termini sol·licituds: El darrer dia per la presentació de sol·licituds serà dia 9 de juliol de 2018.

Bases de subvencions 2018 per a la realització d’obres de conservació restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el centre històric de Felanitx

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds i comunicacions prèvies per realitzar obres de conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles situats en el centre històric de Felanitx, àrea BIC del Convent i edificis catalogats, presentades al registre general d’aquest Ajuntament en el període comprès entre el 23/06/2017 i el dia 9 de juliol de 2018.

Termini sol·licituds: El darrer dia per la presentació de sol·licituds serà dia 9 de juliol de 2018.

Xerrada informativa sobre subvencions per a nous emprenedors i per a la consolidació de negocis

El proper dilluns 14 de maig de 11.00h a 12.30h es durà a terme a l’aula polivalent de la Biblioteca de Felanitx (C/Pizà, 13 – 3r pis) una xerrada informativa sobre les noves línies d’ajuda per iniciar, mantenir o consolidar negocis, a càrrec de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Informació i inscripcions:

Àrea de Desenvolupament Local

C/ Pizà, 13 – 2n pis – Felanitx

871 987819/ 638059133/felanitxempren@felanitx.org

Servei renda àgil

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa a disposició dels residents fiscals de les Balears un servei específic que permet emplenar i presentar la declaració de la renda i/o confirmar l’esborrany de l’exercici 2017 d’una manera ràpida, senzilla i gratuïta.

Servei telefònic de cita prèvia: Per telefon: 971 76 76 76

El servei de cita prèvia s’inicià el passat dimarts, dia 8 de maig, de dilluns a divendres de 9 h. a 19 h. i finalitzarà el dia 29 de juny.

Inici i finalització del servei:

El servei de Renda Àgil s’iniciarà el dia 14 de maig i finalitzarà el dia 02 de juliol.

A Felanitx es donarà aquest servei a l’oficina de l’Agència Tributària, ubicada al carrer dels Passeig Ernest Mestre, 26, els dimarts i els dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.30 h.

Programa de les Festes de Sant Isidre i Cinquagesma de s’Horta

Dissabte 12, a les 09:30 h. ruta pels voltants de s’Horta en bici. Sortida del camp de futbol.

A les 16:00 h, concurs d’equitació de treball. Al Carrer Cala Ferrera

A les 20:00 h, al Centre Cívic, Inauguració del 21è concurs fotogràfic s’Horta 2018

A les 20:30 h, a la plaça de Sant Isidre, al balcó de l’escola antiga, pregó de festes a càrrec de Rafel Roig. A continuació Gastros Horta. Ruta de tapes.

A les 23:30 h, a la plaça. Gran festa s’Horta Jove.

Diumenge 13, a les 12:00 h. concert de la Banda de Música

A les 13:00 h, a la plaça i al carrer Rectoria demostració de paelles.

Dimarts 15, a les 12:00 h, Missa solemne, en honor del patró Sant Isidre. Cantarà el Quintet de Son Pinar. Acte seguit, al Local Parroquial, refresc per a tothom fins que s’acabi.

A partir de les 16:00h, jornada de padrins i néts als saló parroquial. Elaboració de crespells.

A partir de les 18:00h homenatge a la Gent Gran de s’Horta. Actuació de l’Escola de Ball de Bot de Cala d’Or.

A les 20:30 h, al Centre Cívic. Xerrada sobre els llinatges de s’Horta, impartida pel doctor en història Nofre Vaquer.

Divendres 18, a les 20:30h a la plaça, Pamboliada. Música en viu dels Wacky Tobacco i tast de Swing a càrrec de Swingnitx.

Agenda Centre Cultural Felanitx

Dissabte 12, a les 21.00 hores, a la Sala d’actes de la Casa de Cultura de Felanitx, Monòleg Trans-plantar, amb en Pep Noguera. Entrada gratuïta.

Diumenge 13, Fira de Maig, a partir de les 10.00 hores, a la plaça de Sa Font de Santa Margalida, Festa del Callet, Tast de vins de DO Pla i Llevant i Vi de la terra, Preu 5€ (els beneficis aniran destinats a la Associació d’amics Closos de Can Gaia). Felanitx acull oferirà tapes, i els donatius aniran destinats a tres projectes de Solidaris: Projecte Ajuda als Refugiats. Malaria 40 a Madagascar i Moloko. Kènia, construcció d’un menjador escolar.

Divendres 18, a les 20.00 hores, a la Sala d’actes de la Casa de Cultura de Felanitx, Conferencia «Combatre el canvi climàtic mitjançant pràctiques de viticultura adeqüades» a càrrec de Fernando Martinez de Toda (catedràtic d’enologia de la Universitat de la Rioja) i Pedro Balda (Investigador Enològic de la UIB). Tot seguit hi haurà un tast de vins de DO Pla i Llevant i Vi de la terra de Mallorca.