Durant el darrer mes s’ha dut a terme la neteja del torrent de Sa Cavella a Cas Concos. Es tracta d’unes tasques de manteniment que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca reprèn després de la seva paralització durant la passada legislatura.

 

Les tasques de neteja consisteixen en el desbrossament de la vegetació, la tala i poda d’arbres, el desbrossament selectiu i la retirada de residus i obstruccions. D’aquesta forma, es millora la capacitat de desguàs de l’aigua i es redueix el risc d’inundacions davant les pluges intenses.

 

En el cas del Torrent de Sa Cavella, aquest manteniment era molt necessari ja que feia anys que no es realitzaven tasques de desbrossament. Des de l’Ajuntament de Felanitx volem agrair a la Conselleria de Medi Ambient la neteja d’aquest torrent i dels propers que s’han previst de netejar durant el 2019.