Ja es poden presentar ofertes per a la contractació de les obres de reforma dels carrers del centre. Es tracta dels carrers Castellet, Badaluc, Pizà, Carreró d’en Reus i Pare Catany. Les obres de reforma d’aquests carrers contemplen la millora del traçat rodat i del de vianants, amb paviment de pedra de Binissalem. També es reformarà la xarxa de clavegueram, la xarxa d’aigua potable i la recollida superficial d’aigües pluvials.

Es podran enviar les ofertes per a aquesta licitació, fins al proper 9 de juliol a les 14h.

Recordam que aquestes obres es treuen a licitació per un import de 230.565,42 euros més IVA, i que el període d’execució de les mateixes serà de 3 mesos.

La reforma d’aquests carrers ajudarà al seu embelliment i recuperació del centre de Felanitx. Recordam que aquest és un dels objectius que es va marcar a inici de legislatura el pacte de govern, i servirà per dignificar un espai que ara mateix es troba denigrat i amb necessitat d’actuacions urgents. A més, tal com destaca el regidor d’urbanisme Joan Xamena, “amb la reforma es donarà més protagonisme als vianants i no tant als vehicles, de manera que sigui més agradable moure’s pel centre”.