Resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, per constituir una borsa d’auxiliar de turisme.

DECRET 2018-0673 [DECRET LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS]