NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 03.08.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=65MLM86toMSmq21uxhbaVQ%3D%3D

ANUNCI SERVEI DE PREVENCIO