Agraïment Festes de Cas Concos

L’Ajuntament de Felanitx vol agrair la participació de la ciutadania en les Festes de Cas Concos i molt especialment a les Associacions i entitats que han fet un esforç i una gran tasca per du a terme totes les activitats programades. També vol fer un esment en la tasca de la Comissió de Festes, així com també de la Brigada Municipal, Protecció Civil i la Policia Local.

Ordenança de residus i neteja

A causa de reiterades denúncies de veïnats afectats pel fet que determinades persones donen menjar a animals al carrer, cal recordar que l’any passat es va aprovar la nova ordenança Municipal per a la recollida de residus municipals i la neteja d’espais públics, la qual va entrar en vigor dia 17 de març 2017.

L’article 29.3 f estableix que queda prohibit Facilitar qualsevol tipus d’aliment a animals i, en particular, a coloms, gavines, cans o moixos.”

Aquesta infracció està considerada com a lleu segons l’art. 49.12, i pot ser objecte d’una sanció de fins a 750 €

Avís canvi d’aturada de bus a Felanitx

Les dues parades d’Avinguda Argenina de Felanitx modifiquen la seva ubicació a una única parada a la rotonda del centre de Salut (Av. Argentina amb C/ Joan Capó), devora el Registre de la Propietat.

Acció formativa gratuïta per empreses, comerços i emprenedors de Felanitx

Els propers 2 i 4 d’octubre de les 14.00h a les 16.00h, es durà a terme una acció formativa gratuïta que dur per títol «Coneixes als teus clients? Saps com arribar a ells? Com ho feim per vendre més».

L’objectiu del taller és aprendre a adaptar l’oferta al que demana el mercat i a definir una política de comunicació i fidelització que permeti tenir clients més satisfets i incrementar vendes.

Aquesta acció està organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx, i cofinançada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Una Nueva Manera de Hacer Europa, dins el marc del Pla de Suport al Comerç Minorista 2018.

Més informació i inscripcions:

Àrea de Desenvolupament Local

871 987819 / 651890695 / adl@felanitx.org

https://es.surveymonkey.com/r/formacio2018

Pla de lloguer social

Per tal de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, i tal i com s’ha estat informant en els diferents mitjans de comunicació, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa la convocatòria de sol·licitud d’ajudes per al pagament del lloguer fins a un 40 per 100 de la renda anual i, en cas de determinats col·lectius, fins un 50% (amb un preu màxim de lloguer de 900 €.)


El termini per a sol·licitar aquesta ajuda és fins dia 30 d’octubre.


La sol·licitud es pot presentar telemàticament a través de la pàgina habitatge.caib.es o bé, sol·licitant cita prèvia per a poder ser atès en el telèfon 900780000. En tot cas també es pot presentar mitjançant registre d’entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta única.

Els requisits per a poder accedir a aquesta ajuda són els següents:

1. Ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d’un any d’un habitatge situat dins l’àmbit del territori de la CAIB. En cas de menors de 35 anys poden sol·licitar l’ajuda tot i que no tenguin contracte d’arrendament subscrit. En aquest cas l’hauran de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió de l’ajuda.

2. La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 900 €.

3. Estar al corrent en el pagament dels rebuts de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

4.L’habitatge ha de constituir domicili habitual i permanent i ha d’estar situat dins l’àmbit de la CAIB.

5.El propietari ha d’haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’organisme corresponent. L’IBAVI ha de comprovar d’ofici que s’ha dipositat la fiança.

6.Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin:

a. La nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa;

b. O, en el cas d’estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.


Trobareu tota la informació sobre l’ajuda, requisits per accedir-hi ingressos mínims i màxims, imports de les ajudes, etc. a l’apartat
Programa de Foment del Lloguer d’Habitatges a la web habitatge.caib.es

Centre d’Informació Jove i Universitari

El curs escolar ha començat i també ho han fet nous projectes; estudiar, viatjar, fer esport, activitats culturals, treballar, etc… des del Centre d’Informació Jove vos podem ajudar a cercar allò que necessitau. Podeu passar per la nostra oficina al Passeig Ramon Llull 19 o bé fer-nos les consultes per Whatsapp/Telegram al 630748762 o bé a través de les Xarxes socials. El nostre horari és dilluns a divendres de 09:30 a 13:30h.

Joventut

Passeig Ramon Llull 19, Estació Enològica, 971584031

Horari de les biblioteques

A partir del setembre es reprèn l’horari habitual: Biblioteca de Felanitx Joan Estelrich: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00h. Biblioteca de Portocolom: de dilluns a divendres de 16:30 a 20:00. Dimecres, també, de 9:00 a 12:30 h.

Recollida de piles

Si teniu un contenidor de piles ple al vostre negoci o empresa, podeu telefonar al telefon gratuït 900103138 d’OFIPILAS

Estiu 2018

Programa de Festes de Cas Concos des Cavaller

Trobareu el programa a les oficines de l’Ajuntament i als llocs habituals de Cas Concos i en format digital a la pàgina web de l’Ajuntament.

Divendres 21,

20:30 h. Partit de futbol sala entre els socis de la Penya Barcelonista els Tamarells.

Al camp d’esports.

En acabar, sopar per als participants a les mateixes instal·lacions.

Ho organitza la SE Cas Concos.

Diumenge 23,

Excursió al torrent de Pareis. Per apuntar-s’hi i per a més informació, parlau amb en Toni Llull: 619 001 377. Places limitades.