Durant el passat mes de gener l’ajuntament de Felanitx finalitzà i inicià nous projectes lligats a la convocatòria SOIB VISIBLES 2018, consistents en la millora de l’ocupabilitat de persones treballadores desocupades de més edat.

Dia 8 de gener acabà el projecte DESCOBREIX FELANITX, mitjançant el qual estigueren contractades 2 treballadores, majors de 45 anys, dedicades a reforçar les àrees de Cultura i Turisme durant 6 mesos; el que permeté, entre altres coses, oferir horaris d’atenció al públic més amplis. El pressupost d’aquest programa ascendí a 23.236,28 euros, 22.200 euros dels quals finançats pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social a través del SOIB.

Així mateix, durant la primera quinzena de gener acabà el primer període, de sis mesos, del projecte CUIDAM FELANITX i s’inicià el segon període que acabarà el mes de juliol de 2019. Amb l’execució d’ambdós períodes s’haurà donat una oportunitat laboral a 9 persones aturades de llarga durada, dedicades a la millora d’espais públics i d’edificis i instal·lacions municipals, a més de poder atendre amb major celeritat les incidències que arriben a través de la línia verda. El cost del projecte ascendeix a 105.818,93 euros, dels quals 93.553 euros estan finançats pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social a través del SOIB.