Convocatòria de subvencions 2019

 • Subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d’activitats extraescolars.

  Import destinat: 12.000 €

 • Subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura.

  Import destinat: 3.000 €

 • Subvencions a entitats esportives per a la realització d’activitats esportives.

  Import destinat: 60.000 €

 • Subvencions als centres escolars del terme de Felanitx.

  Import destinat: 25.000 €

 • Subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de primer cicle d’educació infantil.

  Import destinat: 26.000 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de mestresses de casa.

  Import destinat: 2.600 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats de les associacions que promouen la participació ciutadana.

  Import destinat: 12.500 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx.

  Import destinat: 11.000 €

 • Subvencions destinades a agrupacions folklòriques de ball tradicional de Felanitx.

  Import destinat: 4.500 €

  El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions finalitza el 13 de maig de 2019.

 • Obres de conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el Centre Històric de Felanitx.

  Import destinat: 70.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Restauració i rehabilitació de façanes d’immobles dels nuclis urbans de Felanitx, s’Horta i Cas Concos.

Import destinat: 50.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Subvencions destinades al transport escolar.

  Import destinat: 26.000 €. El termini finalitza el 12 de juliol 2019.

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicades al BOIB núm .47 de data 11/04/19

Prevenció d’Incendis

Està prohibit fer foc al bosc de l’1 de maig al 15 d’octubre.

Durant l’època de perill moltes activitats relacionades amb l’ús del foc estan rigorosament prohibides o necessiten una autorització especial dels serveis forestals.

Vos demanam precaució i col·laboració per prevenir els incendis forestals. La temporada dalt risc d’incendi forestal s’allargarà fins al 15 d’octubre.

Durant els propers sis mesos són vigents les normes sobre l’ús del foc, vos recordam:

– L’112 és el número de telèfon d’emergències per avisar i donar informació de qualsevol incident relacionat amb un incendi forestal.

– Cal extremar la precaució en les activitats a zones boscoses: no llençar llosques de cigarrets, no fer focs d’artifici ni deixar cap tipus de residu.

A més aquest any s’ha publicat la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, on concretament en el seu article 77 desenvolupa les mesures de seguretat i defensa de les forests en zones d’interfície urbà-forestal. S’estableix entre d’altres que:

 • En el cas dels habitatges unifamiliars amb zones d’interfície urbanoforestal s’haurà d’executar i mantenir una franja exterior perimetral de seguretat de 30 metres d’amplada mínima, sense acumulacions de combustible vegetal, amb un desbrossament selectiu i amb aclarides i podes de la massa arbòria que permetin trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació.

 • Els propietaris d’habitatges unifamiliars situats en terreny forestal o confrontats amb aquest hauran de mantenir a les zones d’alt risc d’incendi forestal, a banda i banda dels vials d’accés, franges longitudinals de seguretat de 10 metres d’amplada mínima amb actuacions preventives de control del combustible vegetal.

Anunci

Mitjançant el present anunci es fa públic que el regidor delegat d’Esports, Sr. Pere Cler Porcel, ha estat nomenat jutge instructor de l’expedient reglamentari per al que, si així ho decideix el Ple de l’Ajuntament, s’incorpori el nom de Mariona Caldentey Oliver al camp de futbol es Torrentó.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’art. 13 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Felanitx, perquè fins dia 3 de maig de 2019 a les 14 hores, es puguin presentar en el Registre General municipal, les al·legacions que es considerin escaients sobre aquest nomenament.

Subvencions nous negocis, reconversió i modernització

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria té obertes varies línies de subvencions destinades a la posada en marxa de nous negocis i a la reconversió o modernització dels negocis existents. La informació d’aquests ajuts es poden consultar a la pàgina web del govern:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2345907

https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3701821

Recordatori

L’Ajuntament té en marxa el servei Felanitx Emprèn, que dóna suport als emprenedors i empreses del municipi en les tramitacions necessàries per sol·licitar aquests ajuts. Es pot sol·licitar cita i més informació a: 638 059 133 – 871 98 78 19 – felanitxempren@felanitx.org

Hemeroteca i Secció local

L’hemeroteca de Felanitx, situada a la Biblioteca municipal en breu obrirà el seus serveis. A fi de completar col·leccions de publicacions locals, demanam a la ciutadania si disposa de les publicacions anotades tot seguit i les vulgui donar al poble de Felanitx, que ens ho facin arribar a la Casa de Cultura al seu horari habitual

Pregó de Setmana Santa

1965, 1966, 1973, 1974, 1978.

Programa Setmana Santa

1967, 1969, 1974, 2007, 2008, 2017

Festes de s’Horta

1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011, 2012, 2014, 2015.

Festes de Cas Concos

1980, 1986, 1987, 1988, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2016.

Festes d’estiu. Portocolom.

1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1986, 1987, 1990, 1991, 1995, 1999, 2000, 2001.

Verbenes

1969, 1970, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.

Setmana de la música

1977, 1978, 1979, 2004

Universitat oberta per a majors

La UOM està dirigida a persones adultes més grans de 50 anys o persones prejubilades amb estudis primaris que estiguin interessades a realitzar alguns dels programes o de les activitats que es duen a terme a la Universitat, a les seus universitàries, als centres universitaris municipals i en altres llocs que puguin acordar-se. A tal efecte Felanitx es suma al programa.

Per informació i inscripcions fins dia 3 de maig als Serveis Socials municipals, i a les associacions de 3ª Edat del municipi.

Es duran a terme les conferències que es detallen a continuació:

Dimarts, 7 de maig

“L’exercici físic és medicina. Com l’hem de prendre?”

Dr. Pere A. Borràs, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Dimarts, 14 de maig

«El voluntariat: una nova oportunitat de participació».

Sra. Ruth Escribano, coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Dimarts, 21 de maig

“Dolor crònic i cinesifòbia”

Sr. José A. Mingorance, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Dimarts, 28 de maig

“Alta hospitalària, i ara què?”

Dra. Julia Gallo, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Dimarts, 4 de juny

“Com funciona el cervell i com podem cuidar-lo”

Dra. Susana Esteban, professora del Departametn de Biologia.

Lloc: Casa de Cultura. Pl. de Santa Margalida, 3.

Hora: 19 hores

Bonificació recollida selectiva als establiments comercials i de serveis.

Per tal d’aconseguir la bonificació de la taxa de recollida de fems, cada any s’ha de presentar la sol·licitud juntament amb una còpia del rebut de fems, a l’Ajuntament de Felanitx, al servei d’informació (planta baixa) o al departament de Medi Ambient (planta pis 3r). Abans de dia 30 d’abril de 2019.

Al següent enllaç trobareu tota la informació relativa a la recollida selectiva als establiments comercials i de serveis del municipi. http://goo.gl/bPSRQs

Agenda Cultural

Fins el 23 de juny, a la Casa de Cultura de Felanitx, Exposició Idea’19 Nous creadors de Felanitx.

De dimarts 23 d’abril a dijous 25, a les 21.00 h, a la sala d’actes del Conservatori de Música de Felanitx, 43 Setmana de Música de Felanitx, Concerts Extraordinaris Chopin Sessions.

Diumenge 28, a partir de les 9.00 h, a la plaça Pax, Mercadet de Sant Jordi, amb paradetes de llibreries de Felanitx i entitats. (Per motiu de les eleccions general no es podrà fer el Mercadet de Sant Jordi al lloc habitual que és la plaça de sa Font de Santa Margalida).

Divendres 3, a les 20.00 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Cicle d’activitats 100 anys d’Es Sindicat, Xerrada, Es Sindicat: innovació material, eclecticisme formal i eficiència funcional, a càrrec de l’arquitecte Ernest Bordoy.

Diumenge 5, a les 18.00 h, a la plaça de sa Font de Santa Margalida, Ball dels Salers, Felanitx 2019, Ballada popular amb el grup Tramudança.

A les 19.00 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, 43 Setmana de Música de Felanitx, Concert de Josep Francesc Palou; flautai Trio Halir (Txèquia); violoncel, violí i piano.