El felanitxer Pere Miquel Puig rere el projecte “40 anys de fons artístic de la Universitat de les Illes Balears”.
________________________________________
La Universitat de les Illes Balears, amb motiu dels actes de commemoració del seu 40è aniversari, ha donat a conèixer a la comunitat universitària i al públic en general part de les obres artístiques ubicades a l’interior dels edificis de la Universitat i als jardins del campus.
Amb aquesta finalitat s’han planificat una exposició, un llibre que sortirà en breu i una pàgina web (www.fonsartistic.uib.es).
L’exposició 40 anys de fons artístic de la Universitat de les Illes Balears se centra en l’exhuastiu estudi realitzat pels graduats en Història de l’Art per la UIB, el felanitxer Pere Miquel Puig i el llorencí Gori Aloy.
El treball que els dos graduats han dut a terme ha estat catalogar i analitzar més de 250 obres d’art que la Universitat de les Illes Balears ha anat confegint al llarg de tota la seva història, tant a través de donacions com d’adquisicions. Obres d’artistes com Miquel Barceló o Antoni Tàpies formen part d’aquest fons.
Esmentar també que en l’organització de tot aquest projecte hi ha pres part activament una altra felanitxera, Bàrbara Obrador, cap del Servei d’activitats Culturals de la UIB.
El passat 20 de juny es va inaugurar aquesta exposició a la Fundació Sa Nostra amb la presència entre d’altres de Francesc Miralles, conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.
Si voleu visitar l’exposició:
Dates de l’exposició: del 20 de juny al 30 de juliol de 2019
Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra. C/ de la Concepció, 12. Palma
Horari de juny: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
Horari de juliol: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 hores.