NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei públic d’atenció a la primera infància a les escoletes “Pere Oliver i Domenge” i “Sa Miloca” de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 30.08.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QvjUh1brMnerz3GQd5r6SQ%3D%3D