NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de manteniment del sistema de climatització d’edificis municipals. Termini: fins dia 23.08.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Lc961JZsgbIBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D