Talls de carrers per filmació a Portocolom

S’informa que els pròxims dies 29 i 30 de setembre i 1, 2 i 7 d’octubre es produiran reserves d’estacionament i talls intermitents de trànsit en diverses vies i places de Portocolom per filmació, en concret de la sèrie White Lines per a Netflix, amb la productora “White Lines Films”, que compta amb el suport de la Mallorca Film Commission i del Consell Insular de Mallorca. Les zones que es veuran afectades seran la zona de la Capella i de Sa Punta concretament en les següents vies i places: Plaça de Sant Jaume, carrer Mossèn Tauler, Alou, Centre, Llevant, Mar, Camp Roig, Sa Punta Nova, S’Algar, Nord, Nou, Ancora, Far, Reina Blanca de Sicília, Tancat de Sa Torre, Llevant i Velar.


Dia 28 de setembre a les 12h l’equip de White Lines Films convidarà a un aperitiu als residents dels carrers afectats, serveixi aquest comunicat d’invitació als afectats.

Us demanam disculpes per les molèsties o inconvenients que hi pugui haver.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 4 de setembre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació de les obres de construcció d’una coberta lleugera a la pista esportiva de Cas Concos. Els interessats en presentar oferta al procediment podran accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 3 d’octubre de 2019 a les 14 hores.

Anunci

Mitjançant el present anunci es fa públic que el regidor delegat de Cultura, Sr. Francisco Duarte Barceló, ha estat nomenat jutge instructor de l’expedient reglamentari per al que, si així ho decideix el Ple de l’Ajuntament, es concedeixi a l’Associació Musical Banda de Música de Felanitx la Medalla de la Ciutat.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’art. 13 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Felanitx, perquè fins dia 9 d’octubre de 2019 a les 14 hores, es puguin presentar en el Registre General municipal, les al·legacions que es considerin escaients sobre aquest nomenament.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2019

Del 1 d’octubre al 2 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça

Lloc i formes de pagament:

1. Si teniu l’avís de pagament (rebut):

  • Per Internet, en el web http://www.atib.es

  • A qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l’avís de pagament.

  • En els caixers automàtics de La Caixa, el BBVA i Sa Nostra-BMN

2. Si no teniu l’avís de pagament (rebut):

Podeu obtenir l’avís a:

  • Felanitx: a l’oficina de recaptació ubicada al C/Ernest Mestre, núm. 26 . Horari de dilluns a dijous de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores. Cita prèvia.

  • Portocolom: dia 1 d’octubre al local situat al carrer Cala Marçal 15, de Portocolom, de 8.30 a 13.30 h.

  • S’Horta: dia 2 d’octubre al local multifuncional del carrer Migjorn núm.1, de s’Horta, de les 8.30 a les 13.30 h.

També podeu fer la consulta i, si escau, pagar a través de la Carpeta Fiscal al web http://www.atib.es. Per accedir aquesta aplicació heu de tenir certificat digital reconegut per l’ATIB. Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per Internet o per telefon als 971 678 404, 971582523.

Campanya dels 2.000 euros

Si tens un negoci al municipi de Felanitx i vols participar en una campanya comercial i de fidelització de clients, contacta amb l’àrea de desenvolupament local als següents telèfons de contacte i/o adreça electrònica 871 987819 / 651890695 / adl@felanitx.org.

Com continuar sent pares després d’una ruptura de parella.

Grup socioterapèutic adreçat a la població general, amb l’objectiu principal de que els pares i mares disposin de mitjans d’informació, suport tècnic i formació adequada per ajudar-los a complir les seves funcions parentals.

Organitzat per l’Ajuntament de Manacor i obert també a persones del municipi de Felanitx.

Les sessions són setmanals, i es duen a terme al Carrer des Convent, s/n. de Manacor els dimecres de 17:00h a 18:30h. Comença el 2 d’octubre del 2019 i finalitza el 26 de febrer del 2020.

Inscripcions: de 9:00h a 14:00h, al telèfon 627 388 576.

Més informació als Serveis Socials de l’Ajuntament Felanitx.

Diada de Mobilitat Sostenible

Dimecres dia 2 d’octubre, l’escola Es Lledoner organitza i coordina una diada de mobilitat sostenible que s’anomena El gran joc de la mobilitat sostenible. Totes les escoles del municipi hi participen amb l’alumnat de 6è i 1r d’ESO. L’activitat consistirà a utilitzar l’entorn urbà proper a la plaça de sa Font de Santa Margalida per desenvolupar tota una sèrie de proves i reptes a fi de treballar la conscienciació medi ambiental i la problemàtica envers la contaminació. Des de les 9 del matí fins les 14h hi haurà restriccions de circulació i d’aparcament que seran degudament senyalitzades.

Estau convidats a veure totes aquestes proves i reptes que es duran a terme.

Reunió de la Comissió Tècnica per la construcció d’un Model de Gestió de Festes Locals.

Divendres passat 14 professionals de sis municipis de Mallorca es reuniren a l’Estació Enològica de Felanitx per treballar en la construcció d’un Model de Gestió de Festes Locals (MGFL).

En aquesta trobada hi participaren activament la Regidora de Joventut i Festes de Felanitx; Damiana Massutí, el cap de Serveis Socials; Xisco Coll, el Policia tutor; Jaume Bonet, l’encarregada d’ocupació de via pública; Carolina Fuster i la tècnica de Joventut; Bel Artigues.

L’objectiu és recollir estratègies participatives, comunitàries i preventives que serveixin de marc pel desenvolupament de plans locals de festes. Aquesta iniciativa surt del grup de treball de la Plataforma d’Oci de Qualitat -POQIB-

(http://www.caib.es/sites/padib/ca/plataforma_doci_de_qualitat-94620).

Aquest grup presenta la participació local multisectorial com a clau per a conseguir ambients festius lliures de molts de riscos que avui en dia desvirtuen les festes, com ara el consum d’alcohol dels menors. Hem d’aprendre a posar en valor el significat de les festes, la tasca comunitària local, la responsabilitat de la ciutadania, i la participació de joves i famílies. Cal donar visibilitat a les bones pràctiques que ja s’implementen a molts municipis, i hem d’arribar a ser tots conscients de la necessitat de fer prevenció de qualitat.

El grup MGFL ha assumit el compromís d’elaborar un document marc per presentar el Model i els exemples de bones pràctiques, i es presentarà al proper ple de la Plataforma d’Oci de Qualitat POQIB al mes de novembre.

Consciència ciutadana

Volem agrair per endavant la col·laboració i participació ciutadana i insistir en la importància d’utilitzar correctament els diversos serveis que el municipi ofereix, entre tots podem aconseguir un poble més net i respectuós amb el medi ambient.

Serveis que teniu al vostre abast:

  1. Deixalles pot venir a recollir els electrodomèstics, mobles i altres estris només amb una trucada de telèfon. Tel. 900 772 211, 971 582 710.

  2. Si ets un particular i tens un parell d’enderrocs pots anar al Parc Verd de Portocolom, NO els deixis vora els contenidors!!!

  3. Utilitzau el servei de recollida de fems dins la franja horària establerta, vos recordam que els fems s’han de treure a partir de les 19:00h del vespre cada dia menys els dilluns.

  4. I si tens dubtes… truca’ns i t’informarem d’on va cada cosa, més informació a les oficines de l’Ajuntament, departament de Medi Ambient, tel. 871 987 791

Gràcies per la vostra col·laboració.

Pla de lloguer social

Convocatòria d’ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. Bases al BOIB núm. 121 de 3 de setembre de 2019.


El termini per presentar les
sol·licituds és del 4 de setembre al 3 de novembre de 2019.


Les
sol·licituds de l’ajuda per al lloguer d’habitatges es poden presentar telemàticament a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears http://habitatge.caib.es, o bé de manera presencial, segons el model que figura en l’annex 2, en qualsevol de les oficines de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), a la seu de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Informació i
sol·licitud de cita prèvia al telèfon 900 780 000

Agenda Cultural

Fins dia 6 d’octubre, a la Casa de Cultura de Felanitx, sala d’exposicions, es podran visitar les obres seleccionades V Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx. A la sala Miquel Barceló, Blau fosc  de Yolanda Adrover. Al replà Siluetas en el bosque de Fabian Schalekamp i Toma Tierra de Maria Isabel Uribe.