Fira del Pebre Bord

Es convida a tots els negocis i associacions del municipi de Felanitx interessades a participar en la Fira del Pebre Bord mitjançant la instal·lació d’una carpa al Parc Municipal, vos demanam que contacteu amb l’àrea de Fires i Mercats, als telèfons 871987789-651890690, mercat@felanitx.org. Es recorda que la participació és gratuïta.

Talls de carrers per filmació a Portocolom

Es recorda que el pròxim dia 7 d’octubre es produiran reserves d’estacionament i talls intermitents de trànsit en diverses vies i places de Portocolom per filmació, en concret de la sèrie White Lines per a Netflix, amb la productora “White Lines Films”, que compta amb el suport de la Mallorca Film Commission i del Consell Insular de Mallorca. Les zones que es veuran afectades seran la zona de la Capella i de Sa Punta concretament en les següents vies i places: Plaça de Sant Jaume, carrer Mossèn Tauler, Alou, Centre, Llevant, Mar, Camp Roig, Sa Punta Nova, S’Algar, Nord, Nou, Ancora, Far, Reina Blanca de Sicília, Tancat de Sa Torre, Llevant i Velar.


Us demanam disculpes per les molèsties o inconvenients que hi pugui haver.

Cementiri Municipal Festa de Tots Sants

Amb motiu de la Festa de Tots Sant i per una millor coordinació dels treballs de millora per part dels operaris municipals, els propers dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, quedarà prohibit l’entrada de vehicles dins els recinte del Cementiri Municipal.

Prevenció d’incendis

Us recordam que fins dia 16 d’octubre no es poden realitzar cremes en terrenys forestals, així hi tot l’Ajuntament vol recordar algunes condicions que s’han de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les cremes s’hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentment al matí.

2.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d’existir una distància mínima de 3025 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.

3.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol•licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.

4.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que es pugui produir.

5.- L’ús del foc de dia 16 d’octubre a 30 d’abril en terreny forestal es necessita autorització. A una distància de més o menys de 500 m. de terreny forestal, és lliure amb precaució.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2019

Del 1 d’octubre al 2 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça

Lloc i formes de pagament:

1. Si teniu l’avís de pagament (rebut):

  • Per Internet, en el web http://www.atib.es

  • A qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l’avís de pagament.

  • En els caixers automàtics de La Caixa, el BBVA i Sa Nostra-BMN

2. Si no teniu l’avís de pagament (rebut):

Podeu obtenir l’avís a:

  • Felanitx: a l’oficina de recaptació ubicada al C/Ernest Mestre, núm. 26 . Horari de dilluns a dijous de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores. Cita prèvia.

També podeu fer la consulta i, si escau, pagar a través de la Carpeta Fiscal al web http://www.atib.es. Per accedir aquesta aplicació heu de tenir certificat digital reconegut per l’ATIB. Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per Internet o per telefon als 971 678 404, 971582523.

Campanya dels 2.000 euros

Si tens un negoci al municipi de Felanitx i vols participar en una campanya comercial i de fidelització de clients, contacta amb l’àrea de desenvolupament local als següents telèfons de contacte i/o adreça electrònica 871 987819 / 651890695 / adl@felanitx.org.

Com continuar sent pares després d’una ruptura de parella.

Grup socioterapèutic adreçat a la població general, amb l’objectiu principal de que els pares i mares disposin de mitjans d’informació, suport tècnic i formació adequada per ajudar-los a complir les seves funcions parentals.

Organitzat per l’Ajuntament de Manacor i obert també a persones del municipi de Felanitx.

Les sessions són setmanals, i es duen a terme al Carrer des Convent, s/n. de Manacor els dimecres de 17:00h a 18:30h. Comença el 2 d’octubre del 2019 i finalitza el 26 de febrer del 2020.

Inscripcions: de 9:00h a 14:00h, al telèfon 627 388 576.

Més informació als Serveis Socials de l’Ajuntament Felanitx.

Tallers de Memòria i Habilitats Socials.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment.

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx posen en marxa aquests tallers dirigits a les persones majors.

Es realitzaran a:

Felanitx, a la Llar de la Tercera Edat, cada divendres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 18 d’octubre.
S’Horta, al Centre Cívic, cada dimecres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 16 d’octubre.
Portocolom, al Local de la Tercera edat, cada dimecres d’11:00h. a 12:00h. A partir de dia 16 d’octubre.
Per més informació podeu dirigir-vos als Serveis Socials o telefonar al 871986142.

Consciència ciutadana

Volem agrair per endavant la col·laboració i participació ciutadana i insistir en la importància d’utilitzar correctament els diversos serveis que el municipi ofereix, entre tots podem aconseguir un poble més net i respectuós amb el medi ambient.

Serveis que teniu al vostre abast:

  1. Deixalles pot venir a recollir els electrodomèstics, mobles i altres estris només amb una trucada de telèfon. Tel. 900 772 211, 971 582 710. Les empreses s’han de fer càrrec dels seus residus (enderrocs, pneumàtics, termos, …) i lliurar-los a gestors autoritzats.

  2. Si ets un particular i tens un parell d’enderrocs pots anar al Parc Verd de Portocolom, NO els deixis vora els contenidors!!!

  3. Utilitzau el servei de recollida de fems dins la franja horària establerta, vos recordam que els fems s’han de treure a partir de les 18:00h i fins les 21:00h del vespre cada dia menys els dilluns.

  4. I si tens dubtes… truca’ns i t’informarem d’on va cada cosa, més informació a les oficines de l’Ajuntament, departament de Medi Ambient, tel. 871 987 791

Gràcies per la vostra col·laboració.

COFIB servei de protecció d’espècies

El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears COFIB té l’objectiu, entre d’altres, de gestionar les activitats necessàries per a la recuperació d’exemplars ferits de la nostra fauna silvestre i la criança en captivitat de la fauna silvestre. Per a més informació podeu telefonar al núm. 971 144 107 en horari d’oficina i 607 554 055 per emergències.

Animals domèstics perduts o abandonats
Vos recordam que l'Ajuntament compta amb un servei per a la recollida i transport dels animals domèstics perduts o abandonats en el nostre municipi amb la Fundació Natura Park, en cas de trobar qualque animal cridau a la Policia Local 971582200. 

Cotxes abandonats

Atès l’establert a la Llei 22/2011 de 28 de Juliol, de residus i sols contaminants, un cotxe abandonat és considerat un objecte contaminant, i per tant l’infractor potser ser sancionat amb la quantia econòmica que es determini a la corresponent normativa vigent. A fi d’evitar aquestes sancions vos recordam que qualsevol ciutadà que vulgui donar de baixa el seu vehicle per a la seva descontaminació i correcta gestió ambiental, pot telefonar a empresses que se’n fan càrrec gratuïtament d’aquesta gestió.

Pla de lloguer social

Convocatòria d’ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. Bases al BOIB núm. 121 de 3 de setembre de 2019.


El termini per presentar les
sol·licituds és del 4 de setembre al 3 de novembre de 2019.


Les
sol·licituds de l’ajuda per al lloguer d’habitatges es poden presentar telemàticament a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears http://habitatge.caib.es, o bé de manera presencial, segons el model que figura en l’annex 2, en qualsevol de les oficines de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), a la seu de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Informació i
sol·licitud de cita prèvia al telèfon 900 780 000

Agenda Cultural

Fins dia 6 d’octubre, a la Casa de Cultura de Felanitx, sala d’exposicions, es podran visitar les obres seleccionades V Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx. A la sala Miquel Barceló, Blau fosc  de Yolanda Adrover. Al replà Siluetas en el bosque de Fabian Schalekamp i Toma Tierra de Maria Isabel Uribe.