Fira del Pebre Bord i Guateque Bord

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a totes les persones i col·lectius que han col·laborat amb la Fira del Pebre Bord, als artesans, comerciants, empresaris, associacions, a les Mundilleres, al Puput Cultural, Protecció Civil, Policia Local i Brigada, als bars i restaurants que varen participar en la segona edició del Guateque Bord, als geganters de Felanitx, i molt especialment al Sr. Toni Rotger, a Abeniara per la Mostra Folklòrica, i a totes i tots els ciutadans en general que varen col·laborar i participar perquè la fira sortís ben lluïda. Gràcies a tots i totes.

Anunci tall d’aigua per tasques de manteniment

S’informa que el proper divendres 25 d’octubre a partir de les 20 h, es duran a terme unes tasques de manteniment als dipòsits d’aigua municipal i es produiran talls d’aigua. En principi durant el cap de setmana quedarà solucionat. Disculpau les molèsties.

Cementiri Municipal Festa de Tots Sants

Amb motiu de la Festa de Tots Sant i per una millor coordinació dels treballs de millora per part dels operaris municipals, els propers dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, quedarà prohibit l’entrada de vehicles dins els recinte del Cementiri Municipal.

Crida

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

  1. La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2019 i 30 de març de 2020.

  2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048 i el Sr. Andreu Josep Oliver Rullan, col·legiat amb núm. 971.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Subvencions Associacions de Comerciants i empresaris del municipi de Felanitx

En el BOIB núm. 140 de 15 d’octubre es va publicar l’extracte de la resolució del 25/09/2019 de 2019 de la Junta de Govern Local de Felanitx, per la que es convoquen subvencions a associacions de comerciants i empresaris del municipi de Felanitx

Aquests ajuts econòmics estan destinats a fomentar i sufragar la realització d’activitats d’interès públic i social que tinguin per objecte dinamitzar el comerç urbà de proximitat a Felanitx i els distints sectors d’activitat.

Donacions de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Cívic de s’Horta dimecres 30 d’octubre de 17.30 a 21.00 h, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

Prevenció d’incendis

Dia 15 d’octubre va acabar la campanya de prevenció d’incendis, així hi tot l’Ajuntament vol recordar algunes condicions que s’han de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les cremes s’hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentment al matí.

2.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d’existir una distància mínima de 3025 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.

3.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol•licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.

4.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que es pugui produir.

5.- L’ús del foc de dia 16 d’octubre a 30 d’abril en terreny forestal es necessita autorització. A una distància de més o menys de 500 m. de terreny forestal, és lliure amb precaució.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2019

Fins dia 2 de desembre de 2019.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça.

Més informació al telf. 97158 25 23.

Tallers de prevenció violència masclista

La Regidoria d’Igualtat organitza uns tallers anomenats “Amor del bueno”, dirigits als alumnes de 3er ESO i FP bàsica, que s’impartiran als centres educatius de l’IES Felanitx i d’es Lledoner. L’objectiu prioritari és la prevenció de l’assetjament i la violència de control a l’adolescència i joventut, enfocat a l’ús de les noves tecnologies.

Servei d’atenció telefònica dirigit a cuidadors/es de persones en situació de dependència

900 365 100 (cridades gratuïtes)

  • Informació i orientació a persones cuidadores sobre com atendre persones en situació de dependència.
  • Afavorir l’accés a informació sobre recursos i serveis
  • Millorar accessibilitat a la xarxa de recursos i serveis
  • Donar suport a les persones cuidadores no professionals en la experiència de cuidar
  • Suport emocional

Com continuar sent pares després d’una ruptura de parella.

Grup socioterapèutic adreçat a la població general, amb l’objectiu principal de que els pares i mares disposin de mitjans d’informació, suport tècnic i formació adequada per ajudar-los a complir les seves funcions parentals.

Organitzat per l’Ajuntament de Manacor i obert també a persones del municipi de Felanitx.

Les sessions són setmanals, i es duen a terme al Carrer des Convent, s/n. de Manacor els dimecres de 17:00h a 18:30h. Comença el 2 d’octubre del 2019 i finalitza el 26 de febrer del 2020.

Inscripcions: de 9:00h a 14:00h, al telèfon 627 388 576.

Més informació als Serveis Socials de l’Ajuntament Felanitx.

Tallers de Memòria i Habilitats Socials.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment.

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx posen en marxa aquests tallers dirigits a les persones majors.

Es realitzaran a:

Felanitx, a la Llar de la Tercera Edat, cada divendres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 18 d’octubre.
S’Horta, al Centre Cívic, cada dimecres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 16 d’octubre.
Portocolom, al Local de la Tercera edat, cada dimecres d’11:00h. a 12:00h. A partir de dia 16 d’octubre.
Per més informació podeu dirigir-vos als Serveis Socials o telefonar al 871986142.

Agenda Cultural

Dimecres 31, de les 18.00h a les 03.00h, a l’Auditori Municipal de Felanitx, V NIT DEL TERROR, projecció de 5 pel·lícules de cinema de terror: «La Monja, Escape room, La llorona, The prodigy, Annabelle vuelve a casa». Venta d’entrades a partir de dia 23 al 31 d’octubre, a la Casa de Cultura de dimarts a dissabte de 18 a 21h, i el mateix dia a la taquilla de l’Auditori. Preu 7€