La renúncia de l’actual adjudicatària de dues escoletes municipals de 0 a 3 anys a 31 de desembre farà que el Consistori torni a treure a concurs el servei a principi de l’any que ve.

L’Ajuntament vol llençar un missatge tranquil·litzador als usuaris i anuncia que el servei educatiu no s’interromprà, se cercarà una empresa de confiança que en el període de transició entre una adjudicatària i altra dugui a terme la gestió sense dificultats. Les quotes pels usuaris no es veuran incrementades, ja que les millores seran assumides pel consistori.

En els pròxims dies sortirà el nou plec de condicions de la nova licitació de les escoletes Pere Oliver Domenge de Felanitx i Sa Miloca de Cas Concos. Per aquest nou concurs l’Ajuntament ha fet un esforç econòmic i ha dotat de més quantia el servei amb l’objectiu que el nou concessionari es pugui adaptar a la nova normativa de l’Institut de Primera Infància i de la Conselleria d’Educació.

La regidora d’educació, Isabel Montero reconeix “que les escoletes municipals no depenguin d’una externalització del servei és complicat, ja que l’administració, en aquest cas l’Ajuntament, no és ràpid pel que fa a contractació de personal. Poder suplir una baixa amb celeritat és pràcticament impossible perquè hi ha un període determinat que s’ha de complir per contractar una persona”. Montero afegeix que “municipalitzar les escoletes és actualment inviable pel Consistori, ja que hauria d’assumir el personal existent i crear dues figures noves, un tècnic pedagògic i un administratiu, a més de tenir un borsí de mestres per futures baixes, i això fer-ho en dos dies no és possible i seria una irresponsabilitat”.

L’equip de govern municipal espera que finals del mes de febrer, com a màxim, ja estiguin assignades aquestes escoletes i no hi torni a haver cap tipus de problema.

El concurs sortirà per dos anys prorrogables a dos més, les empreses que es presentin a la licitació hauran d’adaptar-se a la normativa que exigeix l’Institut de Primera Infància i la Conselleria d’Educació, que obliga que dins les escoletes hi ha d’haver més d’un professional i que aquests han de tenir temps d’organitzar la feina del sistema educatiu del centre dins l’horari lectiu.