Benvolgudes famílies,

L’Ajuntament de Felanitx pretén promoure el consum d’alcohol responsable i prohibir la ingesta d’aquesta substància dels i les menors de 18 anys.

Aprofitam la rua perquè tingueu present que, com a família, juntament amb la resta de la comunitat, tenim el repte d’educar i supervisar els infants i joves de tal manera que optin per comportaments saludables. Som una peça clau perquè el consum i abús d’alcohol i d’altres substàncies, deixi d’esser un comportament habitual entre les persones adolescents.

Volem unes festes amb el seu sentit cultural i tradicional, i les famílies hem de ser un exemple de civisme i de comportaments responsables cap a la pròpia salut i la dels altres.

“La prevenció i creació d’un entorn saludable és responsabilitat de tothom”

 

MENORS NI UNA GOTA

La llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, PROHIBEIX vendre o subministrar begudes alcohòliques a les persones menors d’edat. Això implica totes les persones (família, agents educatius, personal d’hoteleria…) de la comunitat: ningú no els pot vendre ni subministrar alcohol.

Però a més del compliment de la llei, vosaltres teniu més raons que ningú perquè els vostres fills i filles no consumeixin alcohol.

Algunes raons que podeu explicar als vostres infants i adolescents perquè no beguin alcohol:

1.-Perquè no és cert que si els pares i mares donem una quantitat d’alcohol als fills i a les filles, «controlam» la quantitat que beuen. Només es controla la «dosi mínima que beuran».

2.-Perquè et pots relacionar i divertir sense necessitat de beure alcohol.

3.-Perquè no passa res per decidir de manera diferent al grup d’amics i amigues. Dir NO és una habilitat fonamental.

4.-Perquè gaudir és una actitud i depèn de tu mateix.

5.-Perquè consumir alcohol pot afectar el teu desenvolupament.

6.- Perquè consumir alcohol pot afectar la teva conducta i les teves decisions.

7.- Perquè seràs igual de guai sense alcohol.

8.- Perquè fins a la majoria d’edat tens l’obligació legal de no beure. Després seràs tu qui decidirà.

 1. Perquè no desitjo per a tu res que et pugui fer mal.

 

 

 

 

 

 • Recomanacions per als pares i mares per les Festes :
 • Informar el/la teu/teva fill/a sobre els efectes nocius de l’alcohol i altres substàncies.
 • Convertir-te en un model de salut per al/a la teu/teva fill/a. La ingesta d’alcohol amb freqüència en presència dels/de les menors, pot fer que es normalitzi el seu consum.
 • Establir normes adaptades a l’edat dels/de les nostres fills/es. Els/les pares/mares han de regular l’hora de sortida i arribada, i la prohibició de consumir begudes alcohòliques als/ a les menors.
 • Parla amb els pares i les mares dels seus amics, acorda postures comunes i que els vostres fills i les vostres filles ho sàpiguen.
 • Potenciar valors socials positius… Quan un/a fill/a viu amb principis i valors clars, aquest/a sabrà dir NO al consum de drogues i evitar amistats o llocs que ho posin en risc.
 • Dialogar i comunicar-te amb els teus fills/es.
 • Promoure formes d’oci saludable.
 • Estimular l’autoestima i habilitats personals i socials del teu/teva fill/a, perquè aprengui a dir “NO” davant les pressions que pugui estar sotmès/a (amistats, publicitat, televisió…)
 • Què has de fer si sospites de consum de drogues dels teus/teves fills/es?:

– Aprèn a identificar els senyals associats al consum de drogues (canvi d’amistats, comportament rebel, constants activitats fora de casa…)

– Actua amb calma i comunica-li la teva preocupació. Es recomana acudir a un servei especialitzat per rebre orientació i suport.

 

 

 

Benvolguts/des empresaris i  empresàries del nostre poble,

L’Ajuntament de Felanitx pretén promoure el consum d’alcohol responsable i recordar que els menors d’edat tenen prohibit el consum d’aquesta substància.

És per això que, un any més, volem demanar la vostra col·laboració per garantir el compliment de les lleis segons les quals s’estableix la prohibició de venda i consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys (Art. 26 i 63 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears i la Llei de Comerç 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears).

És feina de tots i totes promoure un consum responsable i la vostra col·laboració en el compliment de la llei és crucial per aconseguir-ho.

 

 

Recomanacions per a la dispensació responsable d’alcohol:

-No servir alcohol a la clientela intoxicada ni procurar empitjorar l’embriaguesa de qui està bevent de més.

-Procurar, en la mesura del possible, dissuadir la seva participació en activitats de risc (per exemple, conduir).

-Servir a qui comença a estar intoxicat/da és garantia de problemes: bregues, accidents, vòmits, assetjament sexual…

-Assumir el compromís social de protecció al/a la menor; servir alcohol a un/a menor de 18 anys està penat per la llei.

-En cas d’emergència social i/o sanitària cridar al 112.

 

 

 

Beneficis d’una dispensació responsable:

-S’eviten danys materials i situacions d’emergència.

-Ajuda a prevenir conductes de risc entre la clientela, que repercuteix positivament en el negoci.

-S’eviten situacions que deterioren la imatge del local i ajuda a crear un ambient agradable que és valorat pels altres.

-La persona que beu, voldrà tornar on hi ha personal que pot ajudar-la si té alguna dificultat.

“Ni a la clientela ni als veïnats els agraden els escàndols.
 La persona embriagada pot causar lesions a uns altres o a si mateixa i, evidentment, la imatge del local no surt ben parada”.