Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol “Es Torrentó”

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol “Es Torrentó”. Termini: fins dia 08.06.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F5ov5Uzy1G%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D