Contractació del servei de guarda rural del terme municipal de Felanitx

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de guarda rural del terme municipal de Felanitx. Termini: fins dia 04.06.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GNatgHZ5WW%2BiEJrVRqloyA%3D%3D