La puntuació definitiva de les persones aspirants que han superat les proves per l’ordre de puntuació assolida en el concurs-oposició per constituir una borsa de zelador/a

 

20200922