Contractació de les obres de millora de serveis, accessibilitat i reurbanització al carrer d’en Cifre de Felanitx

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació de les obres de millora de serveis, accessibilitat i reurbanització al carrer d’en Cifre de Felanitx. Termini: fins dia 06.11.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lKmmtuEbaieiEJrVRqloyA%3D%3D