Aprovació inicial de l’actualització del Reglament per a regular l’ús i gestió de la Deixalleria Municipal de l’Ajuntament de Felanitx. Tràmit d’audiència a les associacions

20201027P