Revocació decret núm. 2020-0573 de 24 de juliol de 2020 mitjançant el qual es va resoldre no autoritzar activitats recreatives, d’oci o entreteniment a establiments públics, terrasses, via pública i espais municipals.

20201105