Aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament de la Taula Local de Coordinació contra la Violència Masclista, la Comissió Tècnica i la Comissió d’Igualtat del municipi de Felanitx

20201118