El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

20210414

Pots descarregar el PDF aquí