El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

20210416

Pots descarregar el PDF aquí

ANNEX

Pots descarregar el PDF aquí