Enganxa’t 2020/2021 és un programa de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Felanitx que ensenya la professió de jardineria i llanterneria a joves menors de 30 anys, al mateix temps que treballen. Aquest programa és finançat pel SOIB amb la participació del SEPE, Garantia Juvenil i el Fons Social Europeu.

Aquest matí, l’Ajuntament de Felanitx, en nom de la regidora Marta Cano, els joves del projecte Enganxa’t han fet entrega d’unes 30 – 40 lletugues a Creu Roja Felanitx.

Des de l’inici de la formació, els joves han après i dut a terme diferents tasques de jardineria i llanterneria.

Durant el dia d’avui, els joves, juntament amb els seus docents, s’han aproximat a l’hort per fer la recollida de les lletugues en qüestió. En total, com ja s’ha esmentat, s’han recollit un total d’unes 30 – 40 unitats.

Des de l’Ajuntament, la regidora Marta Cano i l’equip directiu, s’ha proposat fer una entrega d’aquestes lletugues a Creu Roja Felanitx, i així donar sortida a aquest treball realitzat pels joves del projecte Enganxa’t 2020/2021.

D’aquesta manera, s’evidencia que el projecte es troba en correcte desenvolupament i que amb els fruits del treball que, tant l’equip directiu com els joves duen a terme, es permet aportar un granet d’arena al poble de Felanitx.