Plenària mes de maig

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 10 de maig, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

– Imposició de penalitats per pressumpte incompliment del contracte de subministrament i serveis de l’enllumenat exterior.

– Aprovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament de Felanitx en matèria de seguretat.

– Posada a dispocició de 8.257,68 m2 de terreny a favor de la Conselleria competent en matèria d’educació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat concreta de la construcció i funcionament posterior d’un nou centre d’ensenyament infantil i primària de dues linies a Felanitx.

– Determinació de les festes locals del municipi per a l’any 2022.

– Reconeixement extrajudicial de crèdits 10.2021.

– Proposta d’estructura de costos i fórmules de revisió de preus del lot 1 del contracte de serveis de recollida, transport de residus i neteja viària, del terme municipal de Felanitx.

– Moció del grup municipal Unides Podem per a la revisió de les ordenances fiscals i la modificació de taxes i preus públics atenent al criteri de capacitació econòmica dels subjectes passius.

– Moció de l’equip de govern per dur la seu de la Facultat de Belles Arts a Felanitx.

– Moció de l’equip de govern envers l’aprovació definitiva de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) pel Consell de Mallorca.

– Donar compte de l’estat d’execució pressupostària i dels moviments i situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2021.

– Donar compte del decret de batlia 2021-0392 de delegació de la presidència de la Junta de Govern Local de dia 27 d’abril de 2021, exp. 1041/2021.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 27 d’abril va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de la concessió del servei públic d’Escola d’Estiu de Felanitx, Portocolom, s’Horta i Cas Concos. Els interessats en presentar oferta al procediment podràn accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 12 de maig de 2021 a les 14 hores.

Bonificació impost construccions, instal·lacions i obres

L’Ajuntament de Felanitx continuarà bonificant l’impost de construccions, instal·lacions i obres fins que finalitzi l’estat d’alarma marcat pel Govern Estatal el dia 9 de maig de 2021. Es farà bonificació ICIO amb l’objectiu d’incentivar i reactivar l’activitat econòmica del municipi i fer front a les negatives conseqüències derivades de la crisi sanitària. La bonificació és de fins al 95%. Per rebre aquesta ajuda el promotor ha d’iniciar les obres en un termini de sis mesos després d’haver rebut la notificació de la concessió de la llicència d’obra. No obtindran aquesta bonificació les llicències d’obra ja autoritzades.

Campanya de comerç i restauració

Des del passat 1 de maig els ciutadans empadronats al municipi vos podeu descarregar els vals de la campanya «Mou Felanitx» a la plana web mou.felanitx.org

Les persones que no tenen accés a les noves tecnologies podeu dirigir-vos al segon pis de la biblioteca Joan Estelrich de Felanitx entre les 09h i les 14h

Recordau que la durada d’aquesta primera campanya de primavera té una validesa d’entre l’1 de maig i el 15 de juny. Tots els comerços i establiments que estiguin adherits a la campanya podran fer els descomptes de 10 i 5 euros als ciutadans que presentin els vals.

Ajudes pagament taxa recollida de fems
Serveis Socials posa a disposició dels ciutadans una reducció de la taxa per la recollida i eliminació de fems domiciliari. Aquesta sol·licitud es pot tramitar fins dia 31 de maig.

Beneficiaris:

– L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a 1425 € mensuals.

– L’habitatge amb més d’un resident, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1900 € mensuals.

No podran gaudir de la reducció de la taxa si qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència, és propietari o usufructuari de més d’un inmoble.

Com demanar l’ajuda?

A les oficines de serveis socials, documentació necessària: DNI de tots els convivents, documents per acreditar els ingressos de la unitat familiar (pensions o certificat negatiu d’aquestes, declaració de la renda del 2019 o certificat negatiu d’aquesta), contracte de lloguer si escau, certificat de discapacitat si escau, i rebut de fems de 2020.

Per garantir el compliment de les actuals mesures de seguretat, serà necessari demanar cita prèvia.

Horari d’atenció al públic

FELANITX

De dilluns a divendres de 09h a 14h. Antiga Estació Enològica, Passeig Ramon Llull, 19. Tel.: 971582629 / 651890685

PORTOCOLOM

Dimecres de 09h a 14h. Centre Cívic, Ronda Nadal Batle, s/n. Tel.: 971825239 / 651890685

S’HORTA I CAS CONCOS

Demanar cita prèvia a les oficines de l’antiga estació enològica o al centre cívic de Portocolom

Cursos i tallers de conversa d’estiu de català 2021

Durada dels cursos: del 7 de juny al 10 de setembre de 2021

Nivells: A1, A2, B1, B2 i C1

Termini de matrícula

Fins 14 de maig

Requisits

– Tenir 16 anys en el moment de la inscripció.

– Per poder seguir els cursos amb classes virtuals, l’alumne ha de disposar de connexió a Internet i tenir obert un compte de correu electrònic de Gmail.

Les places són limitades. Per més informació dirigiu-vos a la plana web de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Proves de català setembre 2021

Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat. Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior. Per inscriure’s al certificat de llenguatge administratiu s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1.

Termini d’inscripció

Fins al 17 de maig de 2021

Inscripció telemàtica

Per més informació

llengua.iebalearics.org/ca/cursos

Atenció públic Ajuntament

Els ciutadans que heu de fer qualsevol tràmit amb l’administració podeu assistir a l’Ajuntament sense cita prèvia, exceptuant per l’empadronament, cadastre i certificat digital que sí heu de fer-ho amb cita prèvia. Podeu sol·licitar-ho a la plana web de l’Ajuntament felanitx.org, o per via telefònica al 971580051.

Tramitació certificat digital

L’Ajuntament de Felanitx ja pot validar el certificat digital de persona física, abans d’anar al Consistori heu d’haver-vos registrat a la plana web de la ‘Fábrica Nacional de moneda y timbre’

Una vegada heu obtingut el codi de sol·licitud podeu demanar cita prèvia a l’Ajuntament per a poder fer la validació de la identitat de la persona. Al Consistori no feim la sol·licitud d’aquest codi ja que la llei no permet que es pugui fer per protecció de dades. Per validar el certificat digital s’ha de fer de forma presencial amb el DNI i el document que acrediti la sol·licitud.

Disposar de certificat digital permet a la ciutadania poder realitzar nombroses tramitacions administratives tant davant l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes, Consells Insulars i Ajuntaments.

Ampliació horari atenció telefònica SEPE

El servei públic d’ocupació estatal, SEPE amplia el seu horari d’atenció telefònica 971998798

De dilluns a divendres de 09h a 14h i de dilluns a dijous de 15:30h a 18h

Una prestació que serveix per demanar informació general, drets dels treballadors, documentació , informació personal de l’estat dels expedients, represa de prestacions contributives, modificació de dades bancàries, comunicacions i autoritzacions de sortides a l’estranger o comunicar baixes per col·locació.

AGENDA

MAIG

DISSABTE 8

Casa de Cultura, 11.30h

NOCES PER NASSOS

Teatre infantil i familiar amb Lluís Colom i Eduardo Maiante, espectacle per a infants a partir de 5 anys. Aforament limitat. Reserves a la Casa de Cultura o al telf 971 58 22 74.
Amb la col·laboració del Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

VERMUT DE TERRASSA

Al llarg del matí entre les 11h i les 14h els bars oferiran ‘Vermut de terrassa’ un tast de tapes per tots els que es vulguin acostar a donar una mà al sector de la restauració.

FELANITXTREM VI EDICIÓ CURSA MUNTANYA

Parc Municipal de Sa Torre, 15.30h

Inscripcions a www.elitechip.com

HOMENATGE A JARABE DE PALO

Parc Municipal, 20h

Entrada gratuïta amb aforament limitat, recollida d’entrades a la Casa de Cultura de Felanitx en horari habitual.

DIUMENGE 9

MERCAT DE PRIMAVERA

Mercat dominical als llocs de costum entre les 9h – 14h

MOSTRA DE VEHICLES CLÀSSICS I ANTICS

A la plaça Pax a càrrec d’Amics dels vehicles clàssics i antics de Felanitx i d’Ànimes de Mobylette de Felanitx.

LUDOTECA PER A TOTES LES EDATS

Sa Ludo d’en David, espai de jocs per a totes les edats.

PARADES DE FLORS I ARTESANIA

Plaça de Sa Font de Santa Margalida

ACTUACIÓ ACÚSTICA DE BLACK CATS

A la plaça d’Espanya

FESTES DE S’HORTA

DISSABTE 15

FESTA DE SANT ISIDRE

A les 12h, missa solemne en honor del patró Sant Isidre. Presidirà la celebració Diaca Marc Capó. Cantarà el cor parroquial i organista Jaume Manresa.

A les 19h en es pati de l’escola de s’Horta, pregó a carrec de Francesc Manresa Barceló.

A continuació en el mateix pati de l’ escola concert “LA DECADA PRODIGIOSA”

(donatiu 1€ a benefici de l’associació espanyola contra el càncer)

DIUMENGE 16

DIADA DE PESCA

A partir de les 07h

CONCERT BANDA DE MÚSICA

A partir de les 20h al pati de l’escola. Es donarà Take away s’Hortarrí pels assistents.