Felanitx informa…

Obres carrers del centre A partir de divendres 28 de setembre, el carrer Alou quedarà tancat al trànsit a causa de les obres de millora dels carrers del centre. Per aquest motiu, el C/ Jordi Sabet passarà a ser de sentit únic, només en direcció de l’Ajuntament...

L’Ajuntament de Felanitx tramita la modificació puntual del planejament per a facilitar l’obertura d’establiments turístics d’interior als nuclis del Municipi

Ens els darrers mesos l’Ajuntament de Felanitx ha detectat un notable interès, tant de propietaris com de promotors, per a la implantació d’hotels d’interior a edificis que compten amb ús d’habitatge. Segons la llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, es...

Felanitx informa…

Agraïment Festes de Cas Concos L’Ajuntament de Felanitx vol agrair la participació de la ciutadania en les Festes de Cas Concos i molt especialment a les Associacions i entitats que han fet un esforç i una gran tasca per du a terme totes les activitats programades....