Felanitx informa

Plenària mes de maig S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 10 de maig, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica. Punts de l’ordre del dia més rellevants: – Imposició de penalitats per pressumpte...

Felanitx informa

Anunci Contractació obres instal·lació pèrgoles La Junta de Govern Local del passat dia 13 d’abril de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a...