L’Ajuntament de Felanitx tramita la modificació puntual del planejament per a facilitar l’obertura d’establiments turístics d’interior als nuclis del Municipi

Ens els darrers mesos l’Ajuntament de Felanitx ha detectat un notable interès, tant de propietaris com de promotors, per a la implantació d’hotels d’interior a edificis que compten amb ús d’habitatge. Segons la llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, es...

Felanitx informa…

Agraïment Festes de Cas Concos L’Ajuntament de Felanitx vol agrair la participació de la ciutadania en les Festes de Cas Concos i molt especialment a les Associacions i entitats que han fet un esforç i una gran tasca per du a terme totes les activitats programades....

Felanitx informa…

Obres dels carrers del centre Vos comunicam que la setmana que ve, començaran les obres dels carrers Castellet, Badaluc, d’en Pizà, Carreró d’en Reus i Pare Catany. Propera Plenària S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 10 setembre,...