Darreres Noticies

Felanitx informa…

Anunci Contractació del subministre d’un vehicle La Junta de Govern Local del passat dia 9 de febrer de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del subministrament d’un...

Visita del CEIP Joan Capó als Comerços del Mercat Municipal

Aquestes setmanes el nins de primer cicle del CEIP Joan Capó han visitat el comerços del Mercat Municipal de Felanitx. Aquesta iniciativa forma part d’una de les activitats del programa Comerç – Escola, una iniciativa de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI),...

Felanitx informa…

ANUNCIS Nomenament instructora expedient fill predilecte Joanot Colom Mitjançant el present anunci es fa públic que la regidora, Sra. Melania Mesquida Tran, ha estat nomenada jutgessa instructora de l’expedient reglamentari per tal que, si així ho decideix el Ple de...

Edicte exp 3375/2018

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies hàbils, el projecte d’activitat i...

Felanitx informa

Ple febrer S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 8 de gener, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Expedient 671/2019. Aprovació de l’Addenda al...

Ajuts Restauració i Gimnasos i Escoles de dansa

Us volem informar que en data 27 de gener de 2021 es varen publicar al BOIB la nova convocatòria d’Ajuts per al sector de la Restauració del Consell de Mallorca. Pot accedir a la informació i tramitació de la convocatòria a:...