Plenària mes d’octubre

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 10 d’octubre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més destacats:

  • Expedient 1025/2016. Segona iniciació del procediment de revisió d’ofici del permís d’instal·lació i d’obres per executar un hotel apartament de 4 estrelles al carrer Hernán Cortés número 25 de Portocolom.
  • Expedient 12/2022. Expedient de preu just de cinc finques ubicades a la plaça Església números 17, 19, 19-A, 21-A i 22 de Cas Concos.
  • Expedient 76/2022. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  • Expedient 91/2022. Rectificació d’errada a l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 11 de juliol de 2022, d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx.
  • Expedient 2259/2022. Modificació de crèdit 14.2022 per crèdit extraordinari / suplement de crèdit a finançar amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 27 de setembre va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el qual inclou la classificació especificada en l’informe tècnic de dia 22 d’octubre de 2022, que regirà la contractació de les obres de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador de Portocolom. Els interessats en presentar oferta al procediment podran accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 20 d’octubre a les 14h

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 26 d’abril de 2022 va aprovar l’inici de l’expedient d’autorització per a l’ús dels punts d’amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa Nau situats al litoral del terme municipal de Felanitx per les temporades 2022-2025. Els interessats en presentar sol·licituds podran accedir a la informació per mitjà del tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat)

Fira del Pebre Bord Felanitx 2022

El pròxim diumenge 23 d’octubre Felanitx celebra la gran fira del Pebre Bord. S’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per les paradetes que s’instal·laran al llarg del recorregut de la fira pels carrers de Felanitx. També està obert el termini de presentació de sol·licituds per les empreses felanitxeres que vulguin mostrar el seu producte a les carpes que s’instal·laran al Parc Municipal de Sa Torre en la Mostra Empresarial.
El període de presentació de sol·licituds és fins dia 17 d’octubre en el cas de les paradetes i fins dia 19 les empreses que podran optar a una carpa dins la Mostra Empresarial que es farà dissabte i diumenge al Parc.
La inscripció de participació s’haurà de fer per correu electrònic: adl@felanitx.org

Recordam que la fira de diumenge es tot el dia de les 07h fins les 19h

Presentació projecte Port de Palos i El Salvador

Posam en coneixement de la ciutadania, especialment dels veïns del carrer Port de Palos, El Salvador i voltants, que el pròxim dijous 13 d’octubre a les 20h a la biblioteca de Portocolom es presentarà el projecte de remodelació de la zona.

Donació sang

Des de la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears informen de la pròxima campanya de donació al municipi.

Dilluns 10 d’octubre

Felanitx – Estació Enològica

Entre les 16:30 i 21:30h

Espai nadó i espai de joc nadó

L’Ajuntament de Felanitx a través de l’àrea d’educació reprèn els tallers d’espai nadó i de joc que s’inicien aquest mes d’octubre. Recordam que és un espai d’acompanyament a la maternitat i paternitat dirigit a famílies que esperen un nadó i a les que tenen un infant de 0 a 12 mesos.

Si teniu qualsevol dubte o per fer les inscripcions ho podeu fer al correu electrònic marta.cano@felanitx.org

Parc Verd Portocolom

Dilluns tancat
Dimarts de 16h a 20h

De dimecres a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
Diumenge de 10h a 14h

Deixalleria municipal

De dilluns a divendres de 08h a 13h i de 16h a 18h

Dissabtes i diumenges de 9:30h a 13:30h

Festius tancat

Suport inserció laboral joves

Punt d’atenció i informació per als joves d’entre 16 i 29 anys amb dificultats per accedir a un lloc de feina, per falta d’experiència, formació o desconeixement de les ofertes. L’oficina on vos podeu dirigir és a l’Estació Enològica, situat al Passeig Ramon Llull, 19 tots els dimecres de les 09h a les 14h. Els telèfons de contacte són 971554211 o 609073541

Horari biblioteques municipals

Biblioteca Joan Estelrich de Felanitx

Dilluns a divendres

Matí: 09h a 13

Horabaixa: 16h a 20h

Biblioteca de Portocolom

Dilluns a divendres

Horabaixa: 16:30h a 20h

Dimecres de les 09h a 12:30h

Horari Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà

Dimarts i dijous de 09h a 14h

Dimecres de 16h a 20h

Diumenges de 10h a 14h

Felanitx emprèn

L’Ajuntament de Felanitx a través de l’àrea de Desenvolupament Local vos ofereix el servei d’orientació i assessorament per a la creació d’empreses i d’autoocupació. ‘Felanitx emprèn’, és un servei gratuït dirigit a totes aquelles persones amb inquietuds emprenedores i interessades en dur a terme el seu projecte empresarial a Felanitx. Vos podeu posar en contacte si voleu informació als següents telèfons, 871 987 819 – 638 059 133 o via e-mail, felanitxempren@felanitx.org

AGENDA

DIVENDRES 7

Casa Cultura Felanitx, 20h

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

“Paisatges de la memòria”. Exposició de pintures de l’artista felanitxera vers el Calvari, un viatge iniciàtic de records i colors.

DISSABTE 8

Closos Can Gaià

DIADA VIU LA PREHISTÒRIA
Tallers de pintura, simulació d’una excavació, construcció de maqueta d’una naveta, entre d’altres activitats al llarg de tot el dia per descobrir d’una manera divertida, aspectes de la prehistòria. Totes les activitats tindran taquilla inversa per destinar íntegrament a desenvolupar la recerca i la divulgació als Closos.

DIUMENGE 9

Fundació Cosme Bauçà, 11h

PRESENTACIÓ LLIBRE

“Dones viatgeres a Mallorca (segles XIX-XX). Del silenci a la descoberta” a càrrec de Carme Vidal i de l’autor Jaume-Bernat Adrover amb la col·laboració i participació de Felanitx per la Igualtat. Sense inscripció prèvia.

DIVENDRES 14

Poliesportiu Guillem Timoner

FELANITX TECH WEEKEND

Al llarg de tot el cap de setmana hi ha aquest espai d’intercanvi i cooperació per al foment de la cultura de la innovació tecnològica. Felanitx GameJam, Lan Party, tallers per infants. Consultau les activitats al web www.felanitxtechweekend.com

DIUMENGE 16

Fundació Cosme Bauçà, 10h

TALLER RETRAT

“Gravam la llum. Taller de retrat amb càmera de plaques” per adults i joves a partir de 12 anys. L’activitat anirà a càrrec del fotògraf Gaizka Taro que ens mostrarà com es feien fotografies a principis del segle XX. Places limitades. Inscripcions: fundaciocosmebauca@gmail.com o al 608452977