Cementeri Municipal Tots Sants

Per una millor coordinació dels treballs de millora per part dels operaris municipals, els pròxims dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, quedarà prohibit l’entrada de vehicles dins el recinte del cementeri municipal. Es podrà accedir a l’aparcament en cotxe però als nínxols i capelles s’haurà de fer a peu. Gràcies per la vostra col·laboració.

Autoritzacions de cremes

D’acord amb la resolució de 6 d’octubre de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori, per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües de prevenció es poden tornar a fer cremes, però amb restriccions: així funcionen els permisos. A partir del 16 d’octubre i fins 31 de desembre:

 • En terreny forestal cal autorització administrativa a Medi Ambient.
 • A menys de 500 metres de terreny forestal, cal autorització administrativa a Agricultura.
 • A més de 500 metres de terreny forestal, cal autorització administrativa a Agricultura.

Medi Ambient: 971 17 66 77 forestal@caib.es – Informació al PIA 900 151 617

Agricultura: 971 17 61 00 ext. 66042 o als Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera.

Campanya de control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum domèstic privat

Les matances o el sacrifici de porcs i el consum de la seva carn són activitats tradicionals i àmpliament arrelades a les Illes Balears que mantenen un interès social i cultural indubtable.

Tot i això, poden tenir conseqüències negatives a causa de les zoonosis, entre les quals destaca la triquinosi, per la transcendència i la magnitud dels efectes negatius d’aquesta.

 • Obligacions i prohibicions
 1. Es poden sacrificar animals de l’espècie porcina per al consum domèstic privat sempre amb control i detecció de triquina, d’acord amb el que preveu la normativa europea, nacional i autonòmica.
 2. Els productes resultants de la matança s’han de destinar al consum propi. Està prohibit vendre’ls.
 3. El producte no es pot proveïr a les carnisseries, indústries càrnies, establiments de menjars preparats ni, en general, a la venda directa al públic.
 • Quants animals puc sacrificar per campanya?

El necessari per satisfer-ne les necessitats de consum.

 • Quant dura la campanya de matances domiciliàries?

De l’1 de novembre al 31 de març.

 • Què han de fer els Ajuntaments?

Autoritzar les campanyes o no.

Organitzar i desenvolupar la campanya.

Informar la població de l’obligació de fer el diagnòstic de triquina i de la resta de previsions del Decret 34/2009.

Comunicar-ho a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

 • Resultats

Els resultats s’han de comunicar a la persona interessada:

En cas de resultat negatiu: Destrucció de les mostres restants.

En cas de resultat positiu: Comunicació al servei veterinari oficial.

Immobilització de les canals.

Resolució de destrucció de la carn i dels derivats.

 • Finançament

Correspon a la persona interessada el cost de l’anàlisi mitjançant digestió artificial i el de la destrucció de la canal i els productes carnis que es declarin no aptes.

Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors autoritzats han de ser els que corresponen a l’exercici lliure de la professió, el cost dels quals ha d’assumir la persona interessada.

I Mostra música local

Vols mostrar la teva música?

Participa en la primera mostra de grups i solistes del municipi.

Com fer-ho:

Envia un correu electrònic a mostrapuput@gmail.com

Contan’s:

 • Nom del grup o solista
 • Components: Indicau el nom, llinatges, edat de cada component i si sou residents al municipi.
 • Estil musical

Animau-vos a participar! Coordina Es Puput Cultural amb el patrocini de l’Ajuntament de Felanitx.

Donació de sang

Des de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears agraeixen la col·laboració amb les donacions al nostre municipi. El passat 10 d’octubre, 39 persones es van acostar a donar sang, aconseguint 33 donacions, un dels donants ho va fer per primera vegada. Si en qualsevol moment voleu fer-vos donants de sang, podeu demanar cita a www.donsang.org citaprevia@fbstib.org

La propera campanya de donació de sang tindrà lloc a:

DILLUNS 31

Felanitx – Estació Enològica

16:30h a 21:30h

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 4 d’octubre va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que regiran la contractació del servei de teleassistència domiciliària. Els interessats en presentar oferta al procediment podran accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 26 d’octubre a les 14 hores.

Pagament de tributs exercici 2022

Termini voluntari entre 1 d’octubre i 1 de desembre de 2022

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i vedats de caça.

Per INTERNET:

 • Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual)
 • A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments). De forma presencial
 • A l’oficina de recaptació de l’ATIB situada al carrer Ernest Mestre, 26, 07200 Felanitx. Horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 14h i de 15.15 a 16.45 h Divendres laborables, de 8.15 a 14.30 h
 • A qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines a www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 971 717 000). Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.

FORMES DE PAGAMENT:

 • Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals
 • A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
 • En els caixers automàtics de CaixaBank, BBVA i Bankia.

REBUTS DOMICILIATS:

El càrrec en compte dels rebuts domiciliats en una entitat bancària es farà a partir del 17 de novembre.

Formació digitalització

El pròxim dilluns 24 d’octubre entre les 10h i les 12h a la biblioteca Joan Estelrich de Felanitx es du a terme una formació per a persones interessades en aprendre a digitalitzar el seu negoci. Mallorca Activa amb col·laboració de l’Ajuntament de Felanitx impartirà una jornada de formació per ajudar-vos a digitalitzar el vostre negoci. Amb el curs totalment gratuït podeu aprofitar tots els avantatges de la digitalització i coneixereu les eines per treballar en aquest camp. Apuntau-vos a través del següent enllaç: https://forms.gle/KPGAxF335D5ESCDA8

Línia verda Felanitx

Recordam a la ciutadania que l’Ajuntament de Felanitx té en funcionament el servei línia verda, una eina de comunicació directe amb els ciutadans i ciutadanes per resoldre incidències. Aquesta aplicació de mòbil és més ràpida i còmoda, és gratuïta i la podeu trobar a Google Play o APP Store. També podeu accedir al servei a través del domini www.lineaverdefelanitx.org i es compta amb un servei telefònic 902193768 en horari de 08h a 17h

AGENDA

DIVENDRES 21

Biblioteca Portocolom, 18h

CONTACONTES

«Biblioburro» a partir de 3 anys. Inscripció prèvia a bibliotecaportocolom@felanitx.org o al telèfon 971826040

DILLUNS 24

Biblioteca Joan Estelrich Felanitx, 18h

CONTACONTES

«La muntanya de llibres més alta del món» a partir de 3 anys. Inscripció prèvia a biblioteca@felanitx.org o al telèfon 971524021

EXPOSICIÓ CASA CULTURA

“Paisatges de la memòria”. Exposició de pintures de l’artista felanitxera vers el Calvari, un viatge iniciàtic de records i colors. Es pot visitar fins dia 13 de novembre.