Campanya anàlisi triquina

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

1. La campanya de sacrifici que s’ha de realitzar entre el dia 1 de novembre de 2022 i dia 31 de març de 2023.
2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:


a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.
b) La Veterinària designada col·laboradora de l’Ajuntament de Felanitx, és la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048.
c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 35 €.
El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.
d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.
e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.


Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

I Mostra música local

Vols mostrar la teva música?

Participa en la primera mostra de grups i solistes novells del municipi.

Com fer-ho:

Envia un correu electrònic a mostrapuput@gmail.com

Contan’s:

 • Nom del grup o solista
 • Components: Indicau el nom, llinatges, edat de cada component i si sou residents al municipi.
 • Estil musical

Animau-vos a participar! Coordina Es Puput Cultural amb el patrocini de l’Ajuntament de Felanitx.

Espai nadó i espai de joc nadó

L’Ajuntament de Felanitx a través de l’àrea d’educació ja ha iniciat els tallers d’espai nadó de joc per a infants de 6 a 12 mesos. Si alguna família està interessada en apuntar-s’hi encara ho pot fer. També vos podeu apuntar a espai nadó, un espai d’acompanyament a la maternitat i paternitat dirigit a famílies que esperen un nadó.

Si teniu qualsevol dubte o per fer les inscripcions ho podeu fer al correu electrònic marta.cano@felanitx.org

Autoritzacions de cremes

D’acord amb la resolució de 6 d’octubre de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori, per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües de prevenció es poden tornar a fer cremes, però amb restriccions: així funcionen els permisos. A partir del 16 d’octubre i fins 31 de desembre:

 • En terreny forestal cal autorització administrativa a Medi Ambient.
 • A menys de 500 metres de terreny forestal, cal autorització administrativa a Agricultura.
 • A més de 500 metres de terreny forestal, cal autorització administrativa a Agricultura.

Medi Ambient: 971 17 66 77 forestal@caib.es – Informació al PIA 900 151 617

Agricultura: 971 17 61 00 ext. 66042 o als Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera.

Pagament de tributs exercici 2022

Termini voluntari entre 1 d’octubre i 1 de desembre de 2022

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i vedats de caça.

Recordau que els avisos ja no arriben per correu ordinari a casa vostra, els podeu aconseguir de la següent manera:

Per INTERNET:

 • Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
 • A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).
 • A l’oficina de recaptació de l’ATIB al c/Ernest Mestre, 26, 07200 Felanitx. Horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 14h i de 15.15 a 16.45 h Divendres laborables, de 8.15 a 14.30h
 • A qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404

FORMES DE PAGAMENT:

 • Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic.
 • A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
 • En els caixers automàtics de CaixaBank, BBVA i Bankia.

REBUTS DOMICILIATS:

El càrrec es farà a partir del 17 de novembre.

AGENDA

46 SETMANA DE LA MÚSICA DE FELANITX

NOVEMBRE

DIUMENGE 6

Convent de Sant Agustí, 19h

CONCERT

«La música que feu ballar el Rei Sol» és un espectacle creat a partir de la música de “Le Bougeois Gentilhomme”, la comèdia-ballet de J.B. Molière i J.B. Lully de 1670.

La combinació entre música, dansa i teatre es fusionen oferint una experiència única. Una obra possible gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca.

Entrades a la Casa de Cultura per 5€ per millores del Convent.

DIVENDRES 11

Casa de Cultura, 20h

CONFERÈNCIA

«La modernitat de la música antiga» a càrrec de Pere Estelrich i Massutí. Acte gratuït. Reserva d’entrades a la Casa de Cultura.

DISSABTE 12

Conservatori Música de Felanitx, 20h

CONCERT

«L’entorn del cant i el piano de Mozart, Bellini i Prohens» Gratuït, reserva entrades a ticketib.com o Casa de Cultura.

DISSABTE 19

Capella de La Caritat, 19h

CONCERT

Tabulatura. Taquilla inversa, entrades a la Casa de Cultura o el mateix dia del concert.

DIUMENGE 20

Convent de Sant Agustí, 12h

CONCERT SANTA CECÍLIA

«Vents d’Itàlia» La Banda de Música ofereix el concert de Santa Cecília. Taquilla inversa, entrades a la Casa de Cultura.

DIMECRES 23

Casa de Cultura, 20h

CONFERÈNCIA

«Sa música sona, el cor canta» a càrrec de Francisca Rosselló Monserrat. Acte gratuït. Reserva d’entrades a la Casa de Cultura.

DIVENDRES 25

Conservatori Música de Felanitx, 20h

CONCERT

Visions de Kambrass Quintet. Gratuït, reserva entrades a ticketib.com o a la Casa de Cultura.

DISSABTE 26

Convent de Sant Agustí, 20:15h

CONCERT

Jove Orquestra de les Illes Balears. Taquilla inversa, entrades a la Casa de Cultura o a ticketib.com

EXPOSICIÓ CASA CULTURA

«Paisatges de la memòria». Exposició de pintures de l’artista felanitxera Josefina Pino vers el Calvari, un viatge iniciàtic de records i colors. Es pot visitar fins dia 13 de novembre.

EXPOSICIÓ CASA CULTURA

Sala Miquel Barceló

«55 anys de plomí» de Bernat Colomar. Romandrà oberta fins al 27 de novembre