Bonificació 50% IBI als propietaris que instal·lin plaques d’autoconsum.