Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 17 de gener va aprovar novament el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que regiran la contractació de la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les platges del terme municipal de Felanitx temporades 2023-2025. Els interessats en presentar oferta al procediment podran accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 06 de febrer a les 14 hores

Bonificació 50% IBI

L’Ajuntament de Felanitx bonificarà als propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, en un 50% la quota a pagar de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta bonificació no serà concedida quan els sistemes d’instal·lació siguin obligatoris d’acord amb la normativa específica. La bonificació tindrà una vigència de quatre anys a comptar des del període següent a la data de la instal·lació. Els contribuents poden sol·licitar la bonificació fins dia 30 d’abril.

La sol·licitud l’ha de presentar el titular de l’immoble acompanyada de:

  • Còpia del projecte o memòria tècnica de la instal·lació, segons correspongui.
  • Certificat final d’obra o equivalent que acrediti oficialment la data d’acabament de les obres.
  • Factura o factures corresponents a l’execució de les obres.
  • Certificat d’homologació emès per l’Administració competent.
  • Còpia de l’acta de l’acord de repartiment d’energia en autoconsum col·lectiu aprovada per la comunitat de veïns, en el cas d’instal·lació compartida d’autoconsum per habitatge plurifamiliar.

FOGAIBA Felanitx

Des de la Delegació Comarcal de Felanitx del FOGAIBA s’informa a tots els ramaders de la renovació de la cartilla ramadera. El termini per a poder renovar-la finalitza el 28 de febrer. Per poder renovar-la és necessari presentar els llibres de registre d’explotació i, en el cas que hi hagi cavalls, també s’haurà de presentar el passaport.

Per més informació i tramitació vos podeu dirigir a les ofinices del FOGAIBA de Felanitx, Passeig Ramón Llull, nº 19 (Edifici Estació Enològica-entrada per darrera)

Telèfon 971176087

Horari de 9h a 14h

HORARI HABITUAL PARC VERD

Dilluns tancat
Dimarts de 16h a 20h

De dimecres a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
Diumenge de 10h a 14h

HORARI HABITUAL DEIXALLERIA MUNICIPAL

Situada al c/Son Cerdà, 22 en el polígon de Son Colom.

De dilluns a divendres de 08h a 13h i de 16h a 18h

Dissabtes i diumenges de 9:30h a 13:30h

Festius tancat

HORARI RECOLLIDA FEMS

Es comunica a la ciutadania que la recollida de rebuig a les zones rurals es fa els dimarts, dijous i dissabte.

A la resta del municipi la recollida de rebuig és diària exceptuant el dilluns que no hi ha servei.

Recordau que les bosses de rebuig es poden treure a partir de les 18h. Una vegada hagi passat el camió, no tragueu la bossa.

Entre tots mantenim el municipi net!

Gràcies per la vostra col·laboració

Línia verda Felanitx

Recordam a la ciutadania que l’Ajuntament de Felanitx té en funcionament el servei línia verda, una eina de comunicació directe amb els ciutadans i ciutadanes per resoldre incidències. Aquesta aplicació de mòbil és més ràpida i còmoda, és gratuïta i la podeu trobar a Google Play o APP Store. També podeu accedir al servei a través del domini www.lineaverdefelanitx.org i es compta amb un servei telefònic 902193768 en horari de 08h a 17h

Tramitació certificat digital

L’Ajuntament de Felanitx valida el certificat digital de persona física.

Passes a fer abans d’anar al Consistori:

Registrar-vos a la plana web de la ‘Fábrica Nacional de moneda y timbre’

Una vegada obtingut el codi de sol·licitud, demanau cita a l’Ajuntament per a poder fer la validació de la identitat de la persona. Al Consistori no feim la sol·licitud d’aquest codi ja que la llei no permet que es pugui fer per protecció de dades. Per validar el certificat digital s’ha de fer de forma presencial amb el DNI i el document que acrediti la sol·licitud.

Disposar de certificat digital permet a la ciutadania poder realitzar nombroses tramitacions administratives tant davant l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes, Consells Insulars i Ajuntaments. Permet conèixer les dades fiscals, presentar la declaració de la renda, saber la situació davant la Seguretat Social, dades d’empadronament. També es pot registrar una sol·licitud, demanar un permís d’obra, fer una queixa o demanar una subvenció, entre d’altres.

SERVEI TIB

Des de l’1 de gener tota la xarxa TIB és gratuïta pels usuaris amb Targeta Intermodal. D’aquesta manera la gratuïtat a la xarxa ferroviària, vigent des de setembre, s’amplia durant en 2023 i s’afegeix la gratuïtat a la xarxa del bus que en els darrers mesos ha ofert descomptes de fins al 70% en tots els viatges. Més informació a a tib.org

I Mostra música local

Vols mostrar la teva música?

Participa en la primera mostra de grups i solistes novells del municipi.

Com fer-ho:

Envia un correu electrònic a mostrapuput@gmail.com

Contan’s:

  • Nom del grup o solista
  • Components: Indicau el nom, llinatges, edat de cada component i si sou residents al municipi.
  • Estil musical

Animau-vos a participar! Coordina Es Puput Cultural amb el patrocini de l’Ajuntament de Felanitx.

AGENDA

DIJOUS 26

Sala d’actes Casa Cultura Felanitx, 20h

PRESENTACIÓ LLIBRE

L’editor Gracià Sánchez de l’editorial «El Gall Editor» presenta junt a l’Ajuntament de Felanitx el llibre de Tomàs Vibot «Possessions de Felanitx. Volum I»

DISSABTE 28

Son Negre, 20h

FESTES SANT ANTONI

Missa on cantarà la Coral de Felanitx. Pregó a càrrec de Salvador González Ginart, de Can Tribunal.

GRAN FOGUERÓ

Hi haurà porquim i vi de franc fins que s’acabi. Ball de pagès amb S’Estol des Gerricó. Ball de saló dins l’escola amb el duet «Ell i Jo». Tradicional rifa.

DIUMENGE 29

Son Negre, 15:30h

BENEÏDES SON NEGRE

Premis 1r – 100€, 2n – 80€, 3r – 60€, 4t – 50€, 5è – 40€

FEBRER

DIVENDRES 03

Casa Cultura Felanitx, 21h

TEATRE

Després de l’èxit de l’obra “El nom” de la companyia Mai Som Tots Teatre es prorroga el primer cap de setmana de febrer. Podeu fer les vostres reserves a www.maisomtotsteatre.com Si hi ha demanda es farà també el dissabte i diumenge.

DISSABTE 04

Son Prohenç, 13h

FOGUERÓ SANT ANTONI

DIUMENGE 05

Son Negre, 09h

PASSEJADA A PEU, BICICLETA O MONTURA

vos podeu apuntar a la passejada a l’establiment «Can Color» abans de dia 2 al carrer Joan Capó,9 de Felanitx. Hi haurà berenar de franc per als assistents

PAELLA POPULAR

Son Negre, 14h

Podeu adquirir els tiquets per a la paella a l’establiment «Can Color» fins dia 21 de gener. Preu per als socis 13€, no socis 16€

DIJOUS 09

Biblioteca Portocolom, 18h

CONTACONTES

El circ del reciclatge amb Daniel Domínguez. Inscripció prèvia al 971826040 o al correu electrònic bibliotecaportocolom@felanitx.org

DISSABTE 18

Conservatori de Música de Felanitx, 11h

MÚSICA AL JARDÍ

Cicle de música en família. «La granota Carlota» Conte cantat, un viatge per les quatre estacions per descobrir el cicle de la vida. Inscripció a www.musicafelanitx.org o al telèfon 971584455. Edat recomanada d’un a tres anys.

DIMECRES 22

Biblioteca de Felanitx, 18h

CONTACONTES

Contes per canviar el món amb Emmanuel Danet. Inscripció prèvia al 971584020 o al correu electrònic biblioteca@felanitx.org

EXPOSICIÓ CASA CULTURA

Fins el pròxim cinc de febrer podeu visitar l’exposició «37 anys J.Canet» de l’artista felanitxer Jaume Canet, un recorregut per la seva trajectòria professional.