Presentació del diagnòstic del Pla de Mobilitat Urbana de Felanitx

Dimarts, dia 21 de novembre, tendrà lloc la presentació del diagnòstic del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del nucli urbà Felanitx. La presentació serà a les 20.00h, a la Casa de Cultura.
El Pla de Mobilitat Sostenible del nucli de Felanitx representa un esforç conjunt per dissenyar una xarxa de mobilitat i trànsit més eficient, que afavoreixi la utilització de mitjans de transport no contaminants i que promogui el desplaçament actiu, com caminar i anar en bicicleta. Amb aquesta visió, l’Ajuntament pretén fomentar l’ús de vehicles sostenibles i reduir l’emissió de gasos contaminants, contribuint a preservar la salut de tots els ciutadans i la salut del nostre planeta.

Projecte de la rehabilitació de l’Escola Rural de Son Valls

L’Ajuntament de Felanitx presentarà el projecte de rehabilitació de l’Escola Rural de Son Valls. L’acte tendrà lloc divendres, dia 24 de novembre, a les 20.00h, a l’església de Son Valls. Hi assistirà la batlessa de Felanitx, Catalina Soler; altres representants municipals i tècnics.

Campanya d’anàlisi de la Triquinia en la matança per a consum domèstic
A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

  1. La campanya de sacrifici que s’ha de realitzar entre el dia 1 de novembre de 2023 i dia 31 de març de 2024.
  2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.
b) La Veterinària designada col·laboradora de l’Ajuntament de Felanitx, és la sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652 258 048.
c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 35 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.
d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.
e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.
Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Pagament de tributs en termini voluntari

Quan?
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2023
Conceptes
Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxes municipals: recollida i tractament de residus. entrada de vehicles, clavegueram.

Com?
Per INTERNET:
Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).
De forma presencial a l’oficina de recaptació de l’ATIB situada al carrer Ernest Mestre, 26, 07200 Felanitx, en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 14,00 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web de la ATIB, www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 971 717 000).
Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.
Una vegada obtingut l’avís de pagament o el document d’ingrés, les

FORMES DE PAGAMENT són les següents:
Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.
A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
En els caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

Servei de menjar a domicili
El servei de menjar a domicili s’ofereix de dilluns a diumenge. Per demanar més informació:
– Telèfon de Felanitx: 971 58 26 29.
– Telèfon de Portocolom: 971 82 52 39.
– Consultes per WhatsApp: 651 89 06 85.
Condicions d’admissió:
– Ser resident a Felanitx.
– Tenir més de 64 anys o tenir una discapacitat o dependència reconeguda per l’Administració.

Parc verd de Portocolom
Recordau que es van retirar alguns contenidors de la Ronda Nadal Batle de Portocolom. Els contenidors s’han reubicat al Parc Verd.
Horari: Dilluns tancat. De dimarts a divendres de 8 h a 16 h i dissabte i diumenge de 9 h a 13 h.

Horari de la deixalleria municipal
De dilluns a divendres de 8 h a 13 h i de 16 h a 18 h
Dissabte i diumenge de 9.30 h a 13.30 h
Festius tancat

Donants de Sang
La propera campanya de donació de sang al municipi serà dimecres, dia 29 de novembre, de 17 h a 21 h a la UBS de Portocolom.

Servei d’Atenció Jurídica per a dones a Felanitx
Servei gratuït de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca que ofereix informació, orientació i assessorament jurídic.Dirigit a dones de qualsevol nacionalitat que necessitin assessorament, orientació i informació jurídica en matèria de dret civil, penal, administratiu, laboral, internacional i estrangeria, justícia gratuïta i especialment en les àrees d’igualtat, família i violències masclistes. El servei es dona cada 15 dies i és necessari concertar cita en el telèfon 673787601 de 9 a 12h de dilluns a divendres. Els festius no hi ha servei.

Incidències fems
A partir d’ara és disposa d’un nou número d’incidències i informació sobre la recollida de fems. El NOU NÚMERO és el 871 25 32 32. S’hi pot telefonar o enviar Whastapp.

AGENDA

NOVEMBRE

DIVENDRES 17

Concert: Darling What I Am?
Irina Cotseli i Christian Hoel.
Conservatori de Música de Felanitx
Carrer Rector Planes, 38.
A les 20.00h

DISSABTE 18

Concerts en femení
Coral Units com brins.
Parròquia de Sant Isidre de s’Horta.
Pl. Sant Isidre.
20.00h

DIUMENGE 19

Concerts en femení
Coral Units com brins.
Parròquia de Sant Miquel de Felanitx,
Pl. de sa Font de Santa Margalida.
20.00h.

DIMECRES 22
Concert de Música de Cambra Vocal i Òpera.
Duo Àrtemis, Lloreç Prats i Laura de la Fuente.
Conservatori de Música de Felanitx,
carrer Rector Planes,38.
20.00h.