Reunions informatives Llei de Benestar Animal i control de colònies felines

La Regidoria de Benestar Animal convoca diferents reunions amb totes aquelles persones del municipi que formin part d’associacions o estiguin interessades a conèixer les accions de la regidoria pel pròxim any 2024 o que vulguin conèixer quina és la situació de la llei de Benestar Animal.

  • Cas Concos: dilluns, 27 de novembre a les 20.00h al Local.
  • Portocolom: dimarts, 28 de novembre a les 20.00h al Centre Cívic.
  • Felanitx: dimecres, 29 de novembre a les 20.00h a la Casa de Cultura.
  • S’Horta: dimarts, dia 5 de desembre, a les 20.00h al Centre Cívic.

Campanya d’anàlisi de la Triquinia en la matança per a consum domèstic
A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

  1. La campanya de sacrifici que s’ha de realitzar entre el dia 1 de novembre de 2023 i dia 31 de març de 2024.
  2. Les persones interessades a sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.
b) La Veterinària designada col·laboradora de l’Ajuntament de Felanitx, és la sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652 258 048.
c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 35 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.
d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.
e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.
Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
L’incompliment de l’obligació de dur a terme l’anàlisi triquinoscòpia, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Pagament de tributs en termini voluntari
Quan? De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2023
Conceptes Impost de Béns Immobles (IBI)Impost sobre Activitats Econòmiques Impost sobre vehicles de tracció mecànica Taxes municipals: recollida i tractament de residus. entrada de vehicles, clavegueram.

Com?
Per INTERNET:
Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).
De forma presencial a l’oficina de recaptació de l’ATIB situada al carrer Ernest Mestre, 26, 07200 Felanitx, en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 14,00 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web de la ATIB, www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 971 717 000).
Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.
Una vegada obtingut l’avís de pagament o el document d’ingrés, les

FORMES DE PAGAMENT són les següents:
Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.
A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
En els caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

Servei de menjar a domicili

El servei de menjar a domicili s’ofereix de dilluns a diumenge. Per demanar més informació:– Telèfon de Felanitx: 971 58 26 29.– Telèfon de Portocolom: 971 82 52 39.– Consultes per WhatsApp: 651 89 06 85.Condicions d’admissió:– Ser resident a Felanitx.– Tenir més de 64 anys o tenir una discapacitat o dependència reconeguda per l’Administració.

Parc verd de Portocolom

Recordau que es van retirar alguns contenidors de la Ronda Nadal Batle de Portocolom. Els contenidors s’han reubicat al Parc Verd.Horari: Dilluns tancat. De dimarts a divendres de 8 h a 16 h i dissabte i diumenge de 9 h a 13 h.

Horari de la deixalleria municipal

De dilluns a divendres de 8 h a 13 h i de 16 h a 18 h

Dissabte i diumenge de 9.30 h a 13.30 h

Festius tancat

Donants de Sang

La propera campanya de donació de sang al municipi serà dimecres, dia 29 de novembre, de 17 h a 21 h a la UBS de Portocolom.

Servei d’Atenció Jurídica per a dones a Felanitx

Servei gratuït de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca que ofereix informació, orientació i assessorament jurídic. Dirigit a dones de qualsevol nacionalitat que necessitin assessorament, orientació i informació jurídica en matèria de dret civil, penal, administratiu, laboral, internacional i estrangeria, justícia gratuïta i especialment en les àrees d’igualtat, família i violències masclistes. El servei es dona cada 15 dies i és necessari concertar cita en el telèfon 673787601 de 9 a 12h de dilluns a divendres. Els festius no hi ha servei.

Incidències fems
A partir d’ara és disposa d’un nou número d’incidències i informació sobre la recollida de fems. El NOU NÚMERO és el 871 25 32 32. S’hi pot telefonar o enviar Whastapp.

AGENDA
NOVEMBRE

DIVENDRES 24
Conferència variacions sobre Rakhmaninov. El gran pianista del segle XX
Casa de Cultura
A LES 20 H

DISSABTE 25
Concert Mai serà prou
Parròquia de la Concepció de Cas Concos
A LES 20 H

DIUMENGE 26
Tasta el TIB
Demana hora per fer-te la targeta intermodal
Plaça de les Palmeres
TOT EL MATÍ

Concert de Santa Cecília per la Banda de Música de Felanitx
Concent de Sant Agustí
A LES 12 H

DILLUNS 27
Contacontes: L’Artur i la Clementina
Biblioteca de Felanitx (Places limitades)
A LES 18 H

DIMECRES 29
Contacontes: Rosa Caramel
Biblioteca de Portocolom (Places limitades)
A LES 18 H